Agnieszka Hejda Brak komentarzy

9 listopada uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się o 11.11 wprowadzeniem pocztu sztandarowego i pocztu flagowego oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.  Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć  ciężkie czasy niewoli oraz drogę, jaką przebyli Polacy dążąc do odzyskania suwerenności. Część artystyczna, przygotowana przez klasy VII, VIII, III gimnazjum oraz dwójkę sympatycznych przedszkolaków pod kierunkiem p. Krzysztofa Wiecierzyckiego, Henryka Żmijewskiego i Stanisława Grzywacza, wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o wolność narodu. Scenariusz montażu słowno – muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

Artykuł/zdjęcia: Henryk Żmijewski/Agnieszka Hejda