Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

W dniach 3-4 kwietnia 2016r. uczniowie brali udział w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Były to eliminacje szkolne prowadzone w dwóch grupach wiekowych: I grupa – dzieci od 10 – 12 lat, II grupa – gimnazjum i dzieci od 13 lat.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzieci rozwiązywały test z zakresu zasad poruszania się w ruchu dogowym i skrzyżowań.

Najwięcej punktów w I grupie wiekowej uzyskała Nikola Dembska z klasy Ve, zaś w II grupie wiekowej najlepiej test rozwiązali Mateusz Bartczak i Zuzanna Zalewska z klasy VIII a.

Gratulujemy…

Artykuł/zdjęcia: Katarzyna Trzeszewska