Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Za nami kolejny rok szkolny 2021/2022. Około 800 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy, a 141 zostało absolwentami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.

24 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 na boisku Orlik zgromadzili się wraz z wychowawcami uczniowie naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości: burmistrz miasta pan Maciej Radtke, przewodniczący rady Miasta Lubawa pan Jan Sarnowski, radni: pani Anna Tańska, pani Iwona Pruchniewska, pan Janusz Sobiechowski, pan Marek Mazurowski, pan Grzegorz Rolka, przedstawiciel Rady Rodziców pani Katarzyna Rutkowska i pani Lucyna Kanicz oraz podkom. Roman Gancarz, pan Bolesław Zawadzki, pani Anita Grubalska-Brodawka, pani Lucyna Janus, pani Iwona Zielińska, pani Dorota Kowalska, pan Zenon Paprocki.

Dyrektor podziękował gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły za włożony wysiłek w budowanie wartości swoich uczniów oraz za pracę, jaką włożyli w ich rozwój. Po raz ostatni dyrektor zwrócił się do absolwentów: (…) bądźcie odważni, kulturalnie wyrażajcie swoje zdanie, argumentujcie to swoje zdanie w dyskusji z rówieśnikami i dorosłymi. Realizujcie się, godnie reprezentujcie swoją rodzinę i naszą szkołę – lubawskiego Kopernika.”

Szczególne podziękowania po raz kolejny skierował do pani Ewy Kwiatkowskiej i pani Bożeny Nowakowskiej. W tym roku szkolnym przechodzą na zasłużoną emeryturę. Otrzymały Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za szczególne osiągnięcia w wieloletniej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości. Do życzeń przyłączył się burmistrz miasta Maciej Radtke, przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski i wraz z radnymi Rady Miasta Lubawa.

Szczególne słowa dyrektor skierował do uczniów z Ukrainy.

Przyjacielu z Ukrainy!

Dziękuję za czas spędzony w naszej szkole.

Życzę wszystkiego, co jest ważne,

pokoju i spokojnego odpoczynku.

Czekam na Ciebie pierwszego dnia nowego roku szkolnego.

Друг з України!

Дякуємо за час, проведений у нашій школі.

Бажаю всього, що для важливо,

миру та мирного відпочинку.

Чекаю перший день нового навчального року.

Dyrektor szkoły wspólnie z przybyłymi gośćmi nagrodził wszystkich uczniów wyróżnionych w nauce, w konkursach oraz tych, którzy wyróżnili się wysoką średnią dydaktyczną, a byli nimi: Hanna Markuszewska z kl. VI A – 5, 92, Hanna Stefaniak z kl. IV C – 5, 91, Eliza Kasprowicz z kl. IV C – 5, 91 i Oliwier Maćkiewicz z kl. VII A – 5, 86 oraz stuprocentową frekwencją: Hubert Wiśniewski z kl. VIII D, Lena Chabatowska z kl. III e, Alicja Chudek z kl. II d, Ewa Brzozowska z kl. V A, Nikodem Zieliński z kl. I D, Dariusz Galiński z kl. I D, Zofia Kućmierz z kl. II A. Dyrektor podziękował również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów kuratoryjnych, a którzy w tym roku szkolnym otrzymali tytuł finalistów. Przekazał nauczycielom podziękowania skierowane od kuratora oświaty w Olsztynie: pani Anicie Witkowskiej-Szczepańskiej, pani Beacie Kasprowicz-Bilskiej i panu Witoldowi Fafińskiemu.

Zaszczytny tytuł Super Absolwenta Szkoły w tym roku szkolnym przypadł: Darii Ochockiej z kl. VIII E, Adamowi Micce z kl. VIII E i Kajetanowi Groszkowskiemu z kl. VIII A.

Jak co roku wyróżniający się uczniowie otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta Lubawa: Daria Ochocka, Marta Brodawka i Samuel Szałkowski. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.

Wszyscy zaproszeni goście życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom i pracownikom szkoły bezpiecznego i spokojnego wakacyjnego wypoczynku.

Uczniowie wraz z wychowawcami klas udali się do sal lekcyjnych, gdzie odebrali swoje świadectwa  i w doskonałych nastrojach opuścili szkolne mury. Pozostało nam więc mieć nadzieję, że 1 września wszyscy wrócimy wypoczęci, pełni zapału do nauki i pracy w nowym roku szkolnym, a także wyrażamy troskę, żeby te wakacje okazały się dla wszystkich bezpieczne i żebyśmy już niedługo, wraz z dźwiękiem pierwszego dzwonka, spotkali się po raz kolejny.