Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Nowy rok szkolny 2022/2023 1 września w lubawskiej podstawówce rozpoczęło 914 uczniów, w tym 123 pierwszoklasistów. Tym razem uroczysta akademia odbyła się w hali OSiR w budynku szkoły przy ul. Św. Barbary, ponieważ budynek przy ul. Rzepnikowskiego został zamknięty ze względu na rozpoczęte prace remontowe.

Na rozpoczęciu roku szkolnego byli obecni zaproszeni goście: pan Maciej Radtke – burmistrz miasta, pan Jan Sarnowski – przewodniczący Rady Miasta, pan Stanisław Kieruzel – zastępca burmistrza miasta, radni: pan Jerzy Brodowski, pan Janusz Sobiechowski, pan Grzegorz Rolka, Bolesław Zawadzki – prezes PWiK w Lubawie, pani Anita Grubalska-Brodawka – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie, pani Lucyna Janus – dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie, pani Iwona Zielińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, pani Dorota Kowalska kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie, pan Zenon Paprocki – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, pani Katarzyna Rutkowska – przewodnicząca Rady Rodziców.

Po odśpiewaniu hymnu minutą ciszy uczciliśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a następnie głos zabrał dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk, który serdecznie przywitał uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, a w szczególności pierwszoklasistów i nowoprzybyłych uczniów z Ukrainy. W kolejnych słowach życzył nowego roku szkolnego bogatego w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Wszystkim uczniom chciałbym życzyć sukcesów, rozwoju pasji, zainteresowań, poznawania nowych przyjaciół, ale głównie chciałbym życzyć nam wszystkim bezpieczeństwa i spokojnego roku szkolnego. Bezpieczeństwo jest w tym roku dla nas bardzo ważne, zwracamy na nie szczególną uwagę (…). Chciałbym, żebyśmy wspólnie podjęli trud i pamiętali, że bezpieczna szkoła to szkoła przyjazna uczniowi, dająca mu poczucie wartości, że on jest ważny (…). Chciałbym, aby nauczyciele mieli swobodę pracy, wiedzieli, że pracują po to, żeby sprzedać uczniom jak najwięcej wiedzy i umiejętności, aby ta szkoła nadal na swoim poziomie utrzymywała dobre wyniki w nauczaniu, rozwijała wszystkie zainteresowania uczniów, prowadziła wiele wycieczek, które dałyby możliwość poznawania nowych miejsc w Polsce i zagranicą. Na koniec dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą do burmistrza miasta, przewodniczącego Rady Miasta i radnych o wsparcie w tym trudnym roku.

Następnie głos zabrał burmistrz miasta i przewodniczący Rady Miasta, którzy przyłączyli się do życzeń  i w kilku zdaniach poinformowali o podjętych działaniach związanych z remontem budynku szkoły podstawowej.

Pierwszy dzwonek oznajmił początek nowego roku szkolnego, który, życzymy sobie, aby minął w bezpiecznych warunkach, miłej atmosferze i był pełen sukcesów dla uczniów i nauczycieli.