B3J_adm Brak komentarzy

I. Wprowadzenie sztandaru szkoły.

II. Odśpiewanie hymnu państwowego.

III. Powitanie zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych osób i przemówienie dyrektora szkoły.

Lista gości:

1.    Burmistrz Miasta Lubawa – p. Maciej Radtke
2.    Zastępca Burmistrza Miasta Lubawa– p. Stanisław Kieruzel
3.    Przewodniczący Rady Miasta- p. Jan Sarnowski
4.    Radni Miasta Lubawa
5.    Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
w Lubawie- Ks. Marcin Staniszewski
6.    Proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
i Św. Anny w Lubawie- Ks. Mieczysław Rozmarynowicz
7.    Komendant Komisariatu Policji – p. Artur Sibilewski
8.    Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- p. Bożena Knabe
9.    Dyrektor Miejskiego Przedszkola – p. Magdalena Pankowska
10.    Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”- p. Ewelina Kowalkowska
11.    Dyrektor Gimnazjum w Lubawie– p. Marek Borkowski
12.    Dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie- p. Anna Empel
13.    Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – p. Jacek Różański
14.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – p. Zenon Paprocki
15.    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie- p. Dorota Kowalska
16.    Przewodniczący Rady Rodziców – p. Krzysztof Zieliński
17.    Media
18.    Rodzice i przyjaciele szkoły.

Przemówienie dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie.

Witam Was serdecznie na uroczystym apelu inaugurującym nowy rok szkolny 2016/2017. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze odpoczęli w czasie wakacji, nabrali sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.

Szczególnie serdecznie witam dzieci z oddziałów, które rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną, uczniów klas I. Witam serdecznie nowych uczniów, którzy przyszli do nas z innych szkół lub przybyli nawet z zagranicy. Życzę Wam, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie, a nowi koledzy niech otoczą Was przyjaźnią i opieką. Witam wreszcie pozostałych uczniów naszej szkoły.

Przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od Waszych postaw, motywacji do pracy, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła. My, nauczyciele, staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę.

Chciałbym ,aby najważniejszym zadaniem dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i osiągnięcie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada.

Musicie pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole ale też kiedy przebywacie na boisku, na wycieczce, czy w czasie zabawy. Starajcie się o tym pamiętać.

Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów i problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

Rok szkolny 2016/2017 uważam w naszej szkole za rozpoczęty.

Dyrektor Szkoły

Mirosław Kowalczyk

-Wręczenie aktów awansu zawodowego nauczycielom

-Przedstawienie kadry kierowniczej szkoły –Wicedyrektorzy p. Jolanta Knoblauch,

p. Violetta Sławińska.
IV.    Przemówienie Burmistrza oraz zaproszonych gości.
V.    Uczczenie rocznicy wybuch II wojny światowej.
VI.    Premiera pamiątkowej płyty wydanej przez Szkołę Podstawową w Lubawie z okazji obchodów 800-lecia Ziemi Lubawskiej. Na podstawie poezji lubawskich poetów nauczyciele placówki przygotowali oprawę muzyczną.(p. T. Gul- muzyka, śpiew; p. A. Rykaczewska, p. M. Rogowska,
p. M. Dmochewicz ,p. Ł. Szauer- śpiew; gościnnie-J. Gul.
VII.    Wyprowadzenie sztandaru.
VIII.    Spotkania uczniów w klasach z wychowawcami.

 [Not a valid template]