Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Pożegnanie absolwentów „Kopernika” i ,,Biskupów”

Wszystko ma swój czas. Jest czas powitań, po nim przychodzi czas pożegnań.

18 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 podczas uroczystego spotkania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie pożegnano absolwentów klas III gimnazjalnych i klas ósmych.

Dyrektor szkoły pan Mirosław Kowalczyk podsumował długą ośmio- i dziewięcioletnią drogę edukacyjną młodych ludzi, która nie zawsze była łatwa, nierzadko wymagała ciężkiej pracy uczniów i wsparcia rodziców i nauczycieli. Ale też nie można było powiedzieć o naszej szkole, że była nudna (jak głosił napis na murach naszej szkoły wykonany ręką jednego z uczniów).

Uczniowie brali udział w różnych konkursach, zawodach, przeglądach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dziś była okazja, aby raz jeszcze im podziękować, pogratulować i wręczyć nagrody, m.in. za działalność w Samorządzie Uczniowskim, za pracę w zespole muzycznym, kółku filmowym, za prowadzenie bloga, za udział w V edycji „Muzycznych perełek”, konkursie matematycznym KANGUR 2019, fizycznym. Książki otrzymali także najlepsi czytelnicy i sportowcy.

Absolwenci z rąk kierownictwa szkoły odebrali imienne podziękowania i dyplomy absolwentów z życzeniami: „Wierz w siebie, abyś także mógł wierzyć w ludzi. Poszukaj dobra w świecie, świat znajdzie je w Tobie. Rywalizuj ze sobą, nie narzekaj – zmieniaj. Sięgnij gwiazd, byś mógł innym wskazać do nich drogę”. Dołączono do nich zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasistów oraz pamiątkowe tableau.

Po dwóch latach wróciliśmy do przyznania Honorowej Nagrody Super Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Mikołaj Kopernika w Lubawie. Komisji konkursowej przedłożono dwa wnioski. Dyrektor szkoły wręczył dwie nominacje: Zuzannie Zalewskiej i Hannie Kaczmar, a komu została przyznana statuetka Super Absolwenta Szkoły poznamy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Na uroczystość zaproszeni zostali rodzice tych uczniów, którzy otrzymali średnią dydaktyczną przynajmniej 5, 00 i wzorowe zachowanie. Dyrektor złożył rodzicom czterdziestu uczniów podziękowania i listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej w imieniu klasy VII s i wychowawcy pana Witolda Fafińskiego wszyscy obecni zostali zaproszeni na część artystyczną, której przyświecały słowa: „Nie wątp w błękit nieba, gdy nad Twoim dachem stoją ciemne chmury”. Nad oprawą muzyczną czuwali pan Michał Kanterewicz i pan Stanisław Grzywacz.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch/Katarzyna Trzeszewska

Przemówienie dyrektora szkoły:

,,Serdecznie witam na uroczystości pożegnania absolwentów klas 3, Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich oraz absolwentów klas 8, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, która  w szkolnej tradycji ma nazwę Pożegnania Absolwentów Szkoły, bo dzień ten jest szczególnym momentem dla absolwentów, grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej.

Serdecznie dziękuję za przygotowanie programu artystycznego młodzieży i opiekunkom Panom Witoldowi Fafińskiemu, Michałowi Kanterowiczowi i Stanisławowi Grzywaczowi.

Serdecznie witam  rodziców naszych absolwentów, witam członków prezydium szkolnej Rady Rodziców, wychowawców klas, grono pedagogiczne, przedstawicieli społeczności szkolnej oraz absolwentów  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.

Wróciliśmy po przerwie do tradycji szkoły aby pożegnać absolwentów, wręczyć listy gratulacyjne uczniom i ich rodzicom.

Za Wami  lata nauki, zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej. Wielu z was uzyskiwało świadectwa z wyróżnieniem, dołączając do licznego grona prymusów, są wśród was laureaci i finaliści olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, wybitni sportowcy reprezentujący szkołę oraz klub sportowy ,,Kopernik”.

Dla każdego z Was okres pobytu u „Biskupów” i w ,,Koperniku” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu.

Jestem przekonany, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Nieraz podczas spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia  i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami.

Za kilka godzin będziecie w skupieniu analizować arkusze wyników egzaminacyjnych. Poczujecie wagę tego wydarzenia – egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, który był poważnym sprawdzianem waszej wiedzy, ale także odporności i wewnętrznej siły. To pierwszy, a po nim przyjdą kolejne egzaminy, które mogą stać się przepustką do kolejnego etapu w życiu.

Życzę, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda właściwie zaznaczona odpowiedź na wszystkich przyszłych egzaminach  budziła w Was  poczucie satysfakcji, że wysiłek się opłacił. Wierzę, że otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować Wam plany i marzenia.

     Uczniowie!,  ,,Nie jestem nudny”! . Jest to zdanie, które utkwiło mi w pamięci. Początkowo potraktowałem je jako efekt pracy wandali, którzy otworzyli drogę  innym do pisania na murach szkoły to, co tylko przyjdzie im do głowy. Szybko uporałem się z tym i ,,zaakceptowałem” autora, starłem się zastanowić dlaczego uczeń napisał takie zdanie na murach szkoły.

,,Nie jestem nudny”- może to przekaz autora?: mam coś do powiedzenia,  kimś jestem,  mam swoje zdanie, mam pasję i chcę się realizować. Mogę to zdanie czytać bardzo różnie, skoro napis pojawił się na szkole, to może w niej coś się dzieje?. Może wspólnota szkolna realizuje różnorodne działania, współpracując ze sobą?. Interpretacji mogłoby być mnóstwo.

Szanowni uczniowie!, nawiązując do wcześniejszych słów w polskich szkołach nie było nudno, w naszej z pewnością również. W szkole miały miejsce liczne  wydarzenia kulturalno-oświatowo- sportowe, w których chętnie i licznie braliście udział.

W okresie ostatnich kilku lat nauki doświadczyliście wielu niespodzianek ze strony nas dorosłych. Mogę śmiało powiedzieć, że to również podniosło emocje w naszych relacjach. Zmiana systemu edukacji  i sytuacja w jakiej się znaleźliście, protest w szkole, niepewność egzaminacyjna…. , to przykłady tych niespodzianek. Jednocześnie chciałbym  Wam powiedzieć, że życie, praca, lekcja bez emocji to działania nie przynoszące pożądanych efektów.

Życzę Wam przede wszystkim emocji w relacjach z ludźmi.

Uczniowie!. W związku z tym, że wchodzicie w dorosłe życie, dorośli mają być dla was wzorem do naśladowania, chciałbym Wam przekazać, a jednocześnie serdecznie podziękować za zrozumienie i często wsparcie dla wszystkich nauczycieli, którzy postanowili zmienić edukację, próbowali wpłynąć na tę zmianę i pokazali, że jest ona potrzebna.

W okresie protestu, protestujący i pracujący z Wami w opinii wielu dorosłych walczyli o swoje pensje. Tak to prawda, jednak z całą stanowczością podkreślam, że wszyscy nauczyciele tej szkoły domagali się i domagają zmiany systemu edukacji. Domagają się zmian dla uczniów.

Część z Was doskonale to widzi i sama czuję taką potrzebę.

Szanujcie rodziców, rodzinę, przyjaciół i wszystkich ważnych dla w Was, w tym nauczycieli.  Bądźcie wzorem dla młodszych i pamiętajcie, że za kilka lat to Wy będziecie decydowali o ważnych sprawach w miejscu pracy, w naszym mieście, w środowisku, w którym się znajdziecie i zapewne będziecie wpływali na charakter funkcjonowania naszego państwa-Polski.

Mam jednocześnie nadzieję, że zawsze będziecie wyrażać swoje zdanie, będziecie dbać o to, aby nikt bez właściwych argumentów nie wpłynął na jego zmianę.

Realizujcie wszystkie swoje pasje, pamiętajcie o samorealizacji w życiu osobistym i zawodowym. Żyjcie tak aby towarzyszyły Wam emocje, tak abyście byli szczęśliwi.

Kibicujemy wam  z całego serca!.

                                                                                                               Dziękuję”