Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

21 listopada uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Akcja promowania grzeczności i życzliwości była kontynuowana przez kolejne dni. W tym celu podjęto wiele różnorodnych działań mających zachęcić do kulturalnego zachowania i grzeczności na co dzień. Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie plakatów, sentencji, kartek z życzliwymi tekstami. Na szkolnych korytarzach pojawiły się hasła, wierszyki, przygotowano gazetkę związaną z powyższym tematem. Podczas lekcji (nie tylko wychowawczych) rozmawiano o tym, jak postrzega się osoby grzeczne, uprzejme i życzliwe. Zwracano uwagę na używanie zwrotów i form grzecznościowych. Każda klasa wybierała Miss i Mistera Życzliwości. W niektórych klasach przygotowywano “słoiki życzliwości”, z których można było “poczęstować się “dobrym słowem. Nauczyciele wybierali najbardziej kulturalną klasę.              Zwieńczeniem wszystkich działań był apel przygotowany przez uczniów uczęszczających na zajęcia szkolnego kółka teatralnego.  Problemy poruszane podczas przedstawienia miały na celu zachęcenie do zachowania odpowiedzialnej postawy wobec obowiązujących w szkole norm i zasad. Zwrócono uwagę na kulturę języka i stroju, zwroty grzecznościowe, używanie czarodziejskich słów tj. proszę przepraszam, dziękuję.  Aktorzy zaprezentowali kilka scenek dotyczących kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Pokazano, jak należy zachowywać się w sekretariacie, w bibliotece, na lekcji i przerwie.                                                                                                                                                                            

Ważne jest to, by pamiętać, że należy być życzliwym i miłym nie tylko w ciągu tygodnia, ale przez cały rok. Miejmy nadzieję, że Szkolny Tydzień Uprzejmości zainspirował do tego całą szkolną społeczność. 

Szkolny Tydzień Życzliwości to jedno z działań projektu Z kulturą mi do twarzy. 

Tekst/zdjęcia: Aneta Nowakowska / Katarzyna Trzeszewska