Agnieszka Hejda Brak komentarzy

11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W tym dniu w wielu miejscach pojawią się polskie flagi i zabrzmi hymn państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach związanych z symbolami narodowymi.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży,
Jest w każdym wiernym sercu Polaka
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

Słonimski: „Polska”

11 listopada 1918 r. to w historii naszego kraju jedna z ważniejszych dat. Po 123 latach, licząc od ostatniego z zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Dla Polaków symboliczne znaczenie miało przekazanie przez Radę Regencyjną (założoną jeszcze przez zaborców) Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwa nad polskim wojskiem. Dzień ten jest ważny również   w wielu innych krajach Europy. 102 lata temu, w wagonie kolejowym niedaleko francuskiej miejscowości Compiègne, Niemcy podpisały rozejm. Kończył on I wojnę światową, w którą uwikłane były 33 państwa. Stosowne traktaty pokojowe podpisano odpowiednio później.  Józef Piłsudski, ogłaszając światu wolną Polskę, pisał: „Dzięki zmianom, które nastąpiły  wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym”.   W związku z wagą wydarzenia, 11 listopada był dniem wolnym od pracy w szkolnictwie  i administracji rządowej już od 1926 roku. Jedenaście lat później specjalną ustawą zostało ustanowione Święto Niepodległości.  Ze względu na czas nie było obchodzone zbyt długo –  wkrótce wybuchła bowiem kolejna światowa wojna a Polska znalazła się pod okupacją. Wejście naszego kraju po jej zakończeniu pod sowieckie zwierzchnictwo przyniosło zniesienie Święta Niepodległości przez nowe, komunistyczne władze. Przywrócono je w państwowym kalendarzu w roku 1989 – gdy faktycznie Polska zyskała niepodległość na nowo. Jest to dziś ustawowo dzień wolny od pracy. Zamknięte są szkoły, urzędy, placówki pocztowe, galerie handlowe, supermarkety.

  Ten wyjątkowy dzień świętujemy  w tym roku w trudnych okolicznościach. Obowiązujące ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia, dotyczące ograniczeń  w przeprowadzeniu wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników uniemożliwiły przygotowanie w naszej szkole uroczystej akademii. Mimo tego świadomość wagi święta pozostaje. Aby uczcić ten dzień, uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli – Katarzyny Trzeszewskiej i Michała Kanterewicza, wykonali patriotyczne kotyliony.

 Narodowe Święto Niepodległości to istotny dla naszej lokalnej społeczności, jak i całego narodu czas refleksji nad przeszłością, dążeniem do wolności i wartością, jaką stanowi niepodległość.

Artykuł / zdjęcia: Aleksandra Zimnicka, Anna Gsell / uczniowie klas 6 i 7

Prezentacja: Henryk Żmijewski