Agnieszka Hejda Brak komentarzy

21. września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Klasy III sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VII ruszyły w miasto i sprzątały tereny przy wyznaczonych ulicach. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji Sprzątania Świata wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Przez czynny udział w akcji uczniowie zrozumieli, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia. Głównym celem akcji Sprzątanie Świata było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi

Artykuł/zdjęcia: Henryk Żmijewski