Agnieszka Hejda

     14 maja br. uczniowie klas szóstych i siódmych oraz drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych naszej szkoły mieli okazję wysłuchać wykładu zatytułowanego:

ROMAN DMOWSKI I JÓZEF PIŁSUDSKI – WIELCY POLACY I WIELCY PRZECIWNICY.

Prelegentem był związany przed laty z Lubawą pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Roman Jurkowski.

     Prof. Jurkowski rozpoczął swoje wystąpienie od zadania młodzieży kilku pytań dotyczących samego pojęcia niepodległości, natomiast inne dotyczyły okoliczności utraty suwerenności przez Rzeczpospolitą w końcu XVIII wieku. Dalsza barwna opowieść, ilustrowana fotografiami z tamtych lat, przeniosła uczniów w lata młodzieńcze bohaterów wykładu, czyli Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, pokazane zostały początki ich walki z zaborcami i lata zesłania w głąb Imperium Rosyjskiego.

     W trakcie opowieści prelegenta uczniowie mogli poznać działalność polityczną Piłsudskiego i Dmowskiego oraz ich wzajemne relacje osobiste, ale przede wszystkim wielkie zasługi dla odzyskania niepodległości przez Polskę, której setną rocznicę obchodzimy w bieżącym roku. 

    Wystąpienie prof. Jurkowskiego w naszej szkole zakończyło przedstawienie okoliczności pobytu w Lubawie dowódcy „błękitnej armii” generała Józefa Hallera. Wydarzenie to miało miejsce w lutym 1920 roku tuż po włączeniu naszego miasta do Polski na podstawie ustaleń konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową.

Artykuł/zdjęcia: Teresa Kłosowska, Krzysztof Wiecierzycki/Jolanta Knoblauch