Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Nasza szkoła w tym roku szkolnym brała  udział w XVI edycji ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program ten  współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu “Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W projekcie brało udział 9 klas  V-VIII pod opieką nauczycieli: p.Barbary Podobińskiej –Prokop, p.Mirosławy Groszkowskiej, p.Jerzego Sendlewskiego i p. Andrzeja Wiergowskiego. Koordynatorem działań była p. Renata Pokojska. Na zajęciach biologii, wychowania fizycznego  oraz zawodach sportowych  i apelu realizowano projekty dotyczące zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 

W ramach programu uczniowie nabyli umiejętność analizowania zależności pomiędzy sposobem odżywiania, poziomem aktywności fizycznej, a stanem zdrowia. Nauczyli się też  rozpoznawać zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz dokonywać  korzystnych dla zdrowia, świadomych  wyborów.

 Koordynator programu: Renata Pokojska