Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Od 13 do 15 marca 2023 r. w naszej szkole prowadzona była akcja WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI, czyli projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem było  zachęcenie dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.  
Uczniowie w klasach I-III obejrzeli film Jak prawidłowo pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego oraz przedstawienie teatralne Eko-Drużyna. Misja Elektrośmieci!.  W klasach IV-VIII odbywały  się   lekcje nt. szkodliwego wpływu elektrośmieci na środowisko. Dodatkowo uczniowie klasy VII a z opiekunem p. B. Kasprowicz-Bielską wyruszyli na spotkanie ze społecznością lokalną, aby poinformować mieszkańców o zbiórce i szkodliwym wpływie składowanych śmieci. Nastąpił czas porządków i pozbywania się ELEKTROŚMIECI. Przed szkołą pojawiły się komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV, AGD, baterie. Zaangażowanie uczniów i ich opiekunów oraz okolicznych firm wzbudziło nasz podziw.
Uzbieraliśmy 1214 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego! Kwota 182 zł zasili konto Rady Rodziców, zakupimy artykuły papiernicze do biblioteki i świetlicy szkolnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim  Uczniom, Rodzicom i Instytucjom za wielkie serce na rzecz naszej placówki i za wsparcie podczas akcji!

                                                                                        Dyrekcja szkoły  i nauczyciele