Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

21 czerwca odbył się piknik dla członków Samorządu Szkolnego. Podczas spotkania podsumowano działania podjęte w roku szkolnym 2017/2018. Wspomnienie realizowanych akcji pozwoliło skupić się na wnioskach do dalszej pracy i przywołało wiele sentymentu i refleksji.

W ramach atrakcji przygotowano ognisko, muzykę, gry i zabawy sportowe.

Opiekę nad uczniami sprawowali:

Opiekun Samorządu – Anna Dombrowska oraz Beata Kasprowicz-Bielska

Dziękujemy młodym samorządowcom za trud i bezinteresowną pracę włożoną w realizację podjętych działań.

Opiekunowie Samorządu:

Anna Dombrowska, Beata Bartnikowska, Henryk Żmijewski

Artykuł/zdjęcia:. Anna Dombrowska