Agnieszka Hejda Brak komentarzy

22 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Lubawie młodzi radni złożyli ślubowanie oraz wybrali nowe władze.
Podczas pierwszej zwyczajnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się wybory Prezydium Rady. Przewodniczącym został uczeń naszej szkoły – Mateusz Rytlewski.
Ewelina Namjildorj z klasy gimnazjalnej SP w Lubawie oraz Sylwia Pruchniewska z Zespołu Szkół w Lubawie będą pełniły funkcje wiceprzewodniczących.
Sekretarzem Rady została Julia Gęstwicka z Zespołu Szkół w Lubawie.
Podczas obrad głos zabrali: Burmistrz Miasta – Maciej Radtke, przewodniczący Rady Miasta – Jan Sarnowski, opiekun MRM – radna Iwona Pruchniewska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej – Mirosław Kowalczyk.
Opiekę nad organizacją spotkania sprawowali: Katarzyna Żuchowska i Joanna Szczepanek z Urzędu Miasta, a także nauczyciele Anna Dombrowska i Martyna Dmochewicz ze Szkoły Podstawowej oraz Małgorzata Ewertowska z Zespołu Szkół.

 

Tekst/Zdjęcia: Anna Dombrowska/UM Lubawa