sekretariat Brak komentarzy

7 marca oraz 9 marca 2017r. uczniowie klas VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem policji asp. sztab. Lucyną Kanicz. Spotkanie dotyczyło tematu Odpowiedzialność prawna nieletnich. Pani L. Kanicz wyjaśniła uczniom za kogo uważa się nieletnich, jak również za jakie czyny odpowiadają. Przedstawiła środki wychowawcze i naprawcze stosowane wobec nieletnich w przypadku popełnienia czynów lub jeżeli wykazują przejawy demoralizacji. Ponadto poruszyła temat bezpiecznego korzystania z internetu, głównie ochrony prywatności w sieci oraz wzajemnego poszanowania. Na zajęciach zostały przypomniane również zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym pieszego, jak i rowerzysty. 

Artykuł/zdjęcia: Katarzyna Wiergowska/ Agnieszka Hejda