Agnieszka Hejda Brak komentarzy

W dniu 17 lutego 2022r. w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa. Nasze grono radnych nie było kompletne, ponieważ jeden z uczniów zrzekł się mandatu. Dlatego w trakcie zebrania, uczeń naszej szkoły, Aleksander Wysocki z 8f, który wziął udział w wyborach uzupełniających do rady, złożył ślubowanie i otrzymał mandat radnego MRM.

Podczas tej samej sesji Młodzieżowa Rada Miasta Lubawa podjęła dwie uchwały:

– w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji,

– w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa na rok 2022.