sekretariat Brak komentarzy

13 stycznia odbył się apel, na którym dokonano podsumowania działań związanych z projektem czytelniczym pt. „Nie jestem sam, ja książkę mam!”.

Głównym założeniem projektu było kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

Harmonogram działań obejmował wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a także włączał rodziców i dziadków. Od października do końca grudnia zrealizowaliśmy wszystkie założone działania i osiągnęliśmy zamierzone cele.

Na  apelu  podsumowującym przedstawiono efekty naszego projektu  i zaprezentowano laureatów konkursów:

 

Mistrz czytelnictwa:

w klasach I-III Agata Smogorzewska z klasy III g

w klasach IV- VI Karolina Koszewska  z klasy IV e

 

Plakaty o polskich sportowcach:

I miejsce Wiktoria Grubalska z klasy IV s

II miejsce Aleksandra Markuszewska, Nikola Gross, Julia Czarnota  z klasy V d

III miejsce Marceli Licznerski, Olivier Raszkowski, Witold Szczepanek  z klasy IV s

 

Ex libris biblioteki:

I miejsce Natalia Gross z klasy VI c

II miejsce Karolina Śliwińska z klasy VI s

III miejsce Zuzanna Machulska z klasy IV c

 

Prezentacja multimedialna:

I miejsce Kamila Bielska  z klasy VI c

II miejsce Weronika Biedrzycka , Marcelina Gryz klasy VI c

III miejsce Oliwia Twardy, Natalia Gross z klasy VI c

 

Podczas apelu kółko recytatorsko – krasomówcze i uczniów zdolnych zaprezentowało  przedstawienie  „Książka przed sądem”.

Artykuł/zdjęcia: Gabriela Prusik/Agnieszka Hejda