Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Moje miasto – moja duma – tak brzmiał temat lekcji historii przeprowadzonej przez p. Teresę Kłosowską w ramach realizacji projektu Z kulturą mi do twarzy.                                                                                                                                                        

Uczniowie klasy IV D otrzymali szkice zamku biskupiego oraz plany zabudowy dawnej Lubawy.  Prezentacja i pogadanka dotycząca dziejów Lubawy, jej dawnej zabudowy, symboliki herbu i życia dawnych mieszkańców z całą pewnością zwróciła uwagę uczniów na tradycję i historię rodzinnego miasta, przywiązanie do małej Ojczyzny.  

Tekst: Teresa Kłosowska