Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Kandydatem może być każdy kto:

– jest  pomysłowy i z chęcią pomaga innym

– chce zmieniać nasze otoczenie dla dzieci i młodzieży

– lubi poznać nowych i ciekawych ludzi

– jest uczniem klas  6-8.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta?

Młodzieżowa Rada Miasta jest organem samorządowym młodzieży miasta Lubawa. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy, wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych mieszkańców miasta. Dzięki jej działaniom młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Lubawy.

Kto może zostać radnym Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa?

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi maksymalnie 15 młodych ludzi, którzy uczą się w szkołach w Lubawie w wieku od 13 do 19 lat. Osoby te angażują się lub chcą się zaangażować w życie publiczne np. swojej szkoły, osiedla lub całego miasta.

Dlaczego udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jest ważny?

Młodzieżowi radni realizują swoje cele poprzez działania lokalne w szkołach, osiedlach i w całym mieście, wspierają inicjatywy młodych mieszkańców miasta, którzy działają na rzecz społeczności Lubawy. Młodzieżowi Radni współpracują oraz wspierają samorządność uczniowską. Angażując się w działalność Rady, młodzi ludzie mogą nabyć szereg doświadczeń potrzebnych w dorosłym życiu.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Miasta zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa (dostępny w librusie), stanowiącym o zasadach działalności rady oraz prawach i obowiązkach radnego.

Następnie swoją kandydaturę proszę zgłosić do 26 WRZEŚNIA 2022r. przez LIBRUS do             
p. Magdaleny Filarskiej – opiekuna „młodzieżówki”.