Agnieszka Hejda Brak komentarzy

31 maja 2021 r. w naszej szkole odbyło się Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS, do którego przystąpiły dwie losowo wybrane klasy ósme: VIII c i VIII s. Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące edukacji obywatelskiej. Pokazuje przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów.

Do tej pory na świecie przeprowadzono dwie edycje tego badania – w 2009 (nasza szkoła także w nim uczestniczyła) i w 2016 roku.  W najnowszej edycji badania ICCS 2022 biorą udział szkoły z ponad 25 krajów z całego świata, w tym 32 z Polski. Na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki badania przeprowadza Instytut Badań Edukacyjnych. Zadaniem uczniów było wypełnić specjalnie przygotowane zeszyty testowe obejmujące zadania z edukacji obywatelskiej oraz dwie ankiety międzynarodową oraz europejską ankietę ucznia). Badaniem objęto także nauczycieli uczących w klasach ósmych oraz dyrektora szkoły.

W 2009 roku Polska była jednym z 38 krajów uczestniczących w badaniu. Polscy uczniowie pod względem wiedzy obywatelskiej zajęli wówczas 6. miejsce na świecie – tuż za uczniami z Finlandii, Danii i Szwecji oraz uczniami z Korei Południowej i Tajwanu. Na tle innych krajów polscy uczniowie wyróżniali się pod względem działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego czy udziału w akcjach charytatywnych.