Agnieszka Hejda

Od momentu, kiedy rozpoczęło się nauczanie zdalne, świetlica szkolna pracowała według zmodyfikowanego planu podzielonego na bloki tematyczne. Każdego dnia nauczyciele świetlicy przesyłali uczniom młodszych klas różne zadania i prace do wykonania, aby w wolnym czasie od nauki znaleźli coś dla siebie w ramach relaksu. Uczniowie bardzo chętnie korzystali ze świetlicowych propozycji, dowodem czego są zdjęcia pięknych prac plastyczno-technicznych. Mali artyści brali też udział w konkursach świetlicowych. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne. Komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli świetlicy, miała trudne zadanie wskazać najpiękniejsze prace spośród nadesłanych. Wyłoniono zwycięzców, których dzieła  najbardziej zachwyciły, były wykonane estetycznie i pomysłowo. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Szymon Truszczyński kl. 3a

Antonina Rolka kl. 2g

Zofia Wojtowicz kl. 2e

Eliza Kasprowicz kl. 2c

Zuzanna Trzcińska kl. 5f

Tymoteusz Józefowicz kl. 1c

Zdjęcia wyróżnionych prac i ich twórców zostały zamieszczone  na łamach szkolnej gazetki „Kropka”.

Oprócz pięknych prac plastyczno-technicznych, uczniowie mogli rozwiązywać rebusy, krzyżówki, łamigłówki, wykreślanki. Oglądali ciekawe filmy, uczyli się nowych piosenek, tańców, ćwiczeń, słuchali opowiadań i wierszy. Tworzyli przedstawienie teatralne i przygotowywali pyszne kanapki dla rodziny.

Do najaktywniejszych małych artystów, którzy przesyłali najwięcej wykonanych prac plastyczno-technicznych i różnorodnych zadań, niewątpliwie należą:

Łukasz Rumiński kl. Ia

Szymon Rudnicki kl. IIa

Dawid Rudnicki kl. IIa

Dominika Markowska kl. II g

Dla wyróżnionych uczniów przygotowano nagrody książkowe.