Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Projekt „Jestem AS – Akceptuję Siebie”  to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany dla  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski. Celem projektu było: • samoakceptacja siebie; • lepsze poznanie siebie; • budowanie poczucia własnej wartości; • uświadomienie uczniom ich piękna, • wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku.

 W roku szkolnym 2023/2024 w trakcie trwania projektu wybrani uczniowie klas 6 i 7 naszej szkoły brali udział w zadaniach projektowych, zajęciach, które były skoncentrowane na tematach takich jak różnorodność, akceptacja i budowanie samooceny. Uczestnicy wykonywali również własne materiały edukacyjne, zadawali pytania i dyskutowali na temat wątpliwości. Na zajęciach wprowadzono elementy zabawy i interaktywnych ćwiczeń.

Projekt „Jestem AS – Akceptuję Siebie” zakończył się sukcesem. Uczniowie wykazali lepsze zrozumienie i akceptację różnorodności, co było widoczne w ich zachowaniu i interakcjach w szkole. Wielu uczniów wyraziło, że projekt pomógł im lepiej zrozumieć siebie i innych, a także zwiększył samoocenę.

Projekt udowodnił, że edukacja oparta na wartościach może mieć znaczący wpływ na rozwój osobisty i społeczny uczniów.

Koordynator projektu

Beata Kasprowicz -Bielska