Agnieszka Hejda Brak komentarzy

  Dnia 29 maja 2019r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla klas pierwszych.  W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Celem konkursu było kształcenie wrażliwości ortograficznej, promowanie poprawnej polszczyzny i rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy. Uczestnicy zmagali się z zadaniami, w których musieli wykazać się znajomością zasad ortografii, np. uzupełnianie luk w zdaniach,  poprawne podpisywanie rysunków, odszyfrowanie i zapisanie ukrytych wyrazów, rozwiązywanie rebusów, krzyżówki, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
Zwycięzcami zostali uczniowie , którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i  umiejętnością  zastosowania ich w praktyce. 

Laureaci konkursu: 

I miejsce- Hanna Stefaniak, kl. Ic
II miejsce- Jakub Florkowski, kl. Ib
III miejsce- Zofia Puwalska, kl. Id i Zuzanna Zwolińska, kl. Id
Wyróżnienia: Hanna Roguszczak, kl. Ia, Aleksander Woźniak, kl. Ia, Dagmara Kaczmarek, kl. Ic, Dominika Markowska, kl. Ig

Laureatom i wszystkim uczestnikom  konkursu serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy: Gabriela Piwowarska, Renata Pokojska     Artykuł/zdjęcia: G. Piwowarska, R. Pokojska/A. Hejda