DYREKTOR Brak komentarzy

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie!

1.Informuję, że  pomimo trwającej akcji strajkowej nauczycieli Szkoły Podstawowejim. Mikołaja Kopernika w Lubawie  i dużym prawdopodobieństwie jej  kontynuacji,

egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019r. odbędzie się.

Wszystkie procedury przeprowadzania egzaminu pozostają bez zmian.

Proszę wszystkich uczniów klas 8 o przybycie do szkoły przy

ul. Rzepnikowskiego 7 na godz. 7.45, każdego dnia egzaminu.

Informuję jednocześnie, że uruchomiona zostanie szatnia dla uczniów poszczególnych oddziałów tzn.

Parter, sala nr 5 klasa 8a;

Parter, sala nr 6 klasa 8b;

Parter, sala nr 7 klasa 8c;

Parter, sala nr 8 klasa 8d;

Parter, sala nr 9 klasa 8s;

2. W związku z trwającymi egzaminami w budynku przy ul. Rzepnikowskiego 7 wszystkie zadania opiekuńcze szkoły we wszystkich dniach egzaminów będą odbywały się w budynku przy ul. Barbary 45 (jeśli szkoła będzie miała możliwości takie zajęcia prowadzić) i w siedzibach jednostek MOK i OSiR.

                                                                                                                                        Dyrektor