Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem przez MEN od dnia 25 marca kształcenia na odległość (rusza dalsza realizacja programu nauczania), a także faktem, iż niektórzy uczniowie mają mocno ograniczony dostęp do komputera (bywa czasem 1 komputer na 4 osobową rodzinę), zwracam się z prośbą, aby osoby, które mają niepotrzebny, a nadający się do użytku komputer i chciałyby go użyczyć tym, najbardziej potrzebującym na czas kształcenia na odległość, przesłali maila do szkoły ze swoimi danymi – imię i nazwisko, nr kontaktowy, ew. adres e-mail: na adres e-mailowy: sp@lubawa.pl (z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych (nr kontaktowy, imię i nazwisko, adres e-mail innych podanych) przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w celu realizacji programu wsparcia edukacji na odległość”).
Szkoła przekaże dane kontaktowe rodzicom uczniów, którym chwilowe wsparcie w dostępie do komputera jest najbardziej potrzebne.

Z wyrazami szacunku

/-/ Mirosław Kowalczyk