DYREKTOR Brak komentarzy

REKRUTACJA DO KLASY 1!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie informuje, że rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2020/2021 TRWA.

1. Zgłoszenia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (skałdane mogą być w każdym czasie !) , wnioski uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły można składać drogą elektroniczną- sp@lubawa.pl

2. Wszystkie dokumenty dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły- www.sp.lubawa.pl –rekrutacja do klasy I.

3. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły- 89 6452326, dyrektor 600573982.

4. W przypadku potrzeby, Burmistrz Miasta może zarządzeniem zmienić terminy rekrutacji.

5. Wyniki rekrutacji ogłosi komisja rekrutacyjna.

6. Terminarz dotyczący rekrutacji na stronie www szkoły

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

                                                                                                            Dyrektor

                

                       

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE