Komunikat dyrektora szkoły
Agnieszka Hejda Brak komentarzy

KOMUNIKAT Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie informuje:

Zasady pracy szkoły w dniach 22 marca 2021r. -11 kwietnia 2021r. określa Zarządzenie 9/2021 dyrektora szkoły z dnia 19marca 2021r. wraz z załącznikami(e-dziennik)

1. Uczniowie klas I-VIII we wskazanych dniach realizują zajęcia zdalnie z domu zgodnie z dotychczasowo przyjętymi warunkami.
2. Tylko zajęcia w konsultacjach i wspomaganiu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane są stacjonarnie zgodnie z dotychczasowo obowiązującym harmonogramem.
3. Zajęcia opiekuńcze-świetlicowe organizowane są tylko dla uczniów klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.
4. Budynki szkoły do odwołania są zamknięte dla klientów szkoły. We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą telefoniczną lub elektroniczną oraz poprzez skrzynkę podawczą:
sekretariat: 896452326
świetlica: 89 6452326 wew.5
droga elektroniczna sekretariat: sp@lubawa.pl
e-dziennik(uczniowie i rodzice)
skrzynka podawcza –przedsionek wejścia ul. Rzepnikowskiego 7


Dyrektor szkoły//Mirosław Kowalczyk


Lubawa, 19marca2021r.

.