DYREKTOR Brak komentarzy

Rozpoczął się czas egzaminów dla kolejnej grupy uczniów.

15 kwietnia 2019 r. sto siedmioro ósmoklasistów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu obowiązkowego, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasistów nie można nie zdać.

Egzamin trwa trzy dni. Pierwszego dnia uczniowie odpowiadają na pytania z języka polskiego, w drugim dniu – z matematyki, a w trzecim rozwiązują zadania z języka nowożytnego ( w naszej szkole, podobnie, jak gimnazjaliści, uczniowie piszą z języka angielskiego).

Wyniki egzaminu poznamy 14 czerwca 2019 r.