Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

28 września 2020 roku uczniowie klasy 5A i 5B przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego, który odbył się w czerwcu 2020 roku. Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego zdali go pomyślnie, łącznie 30 uczniów. Zadaniem uczniów było poprawne przejechanie toru przeszkód z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Na trasę przejazdu składał się: przejazd po wyznaczonej prostej tzw. rynna, slalom między pachołkami tzw. żmijka, pokonanie toru w kształcie ósemki, przewożenie przedmiotu (kształcona umiejętność to zachowanie równowagi w trakcie jazdy) oraz zatrzymywanie w wyznaczonym miejscu.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali nauczyciele: Katarzyna Trzeszewska oraz Michał Kanterewicz.

GRATULUJEMY !!!

Tekst/zdjęcia:  Katarzyna Trzeszewska