Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy


5 czerwca 2019 r. uczniowie klas IV przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową.
Celem tego egzaminu było: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin składał się z dwóch części.
1.Część teoretyczna. 

Było to sprawdzenie wiadomości uczniów. Część odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, z zasad przejazdu przez skrzyżowanie, z udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
2.Część praktyczna 
Egzamin praktyczny odbył się na terenie szkoły.
W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:
– jazdę po łukach, 
– wykonywanie manewrów (skręcanie w prawo, skręcanie w lewo, omijanie przeszkód, zatrzymanie)
– płynne ruszanie z miejsca,
– upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
– przewożenie przedmiotu,
– pokonywanie toru w kształcie ósemki,
– hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali policjanci z Lubawy- Pan asp. Sławomir Kłosowski, Pan asp. Marcin Grubalski oraz nauczyciele- p. Aneta Kordalska-Ozirof oraz  p. Michał Kanterewicz.
Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 152 uczniów.
Gratulujemy!

Artykuł/zdjęcia: Aneta Ozirof-Kordalska/Agnieszka Hejda