Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Dnia 11.09.2021 na boiskach Orlik odbył się Dzień Sportu. Projekt organizowany przez Fundację Orły Sportu i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Drugim sponsorem była Szkoła podstawowa im. M. Kopernika w Lubawie.

Wspomniany Dzień Sportu został rozpoczęty przemówieniem V- ce Dyrektor Szkoły mgr. Violetty Sławińskiej. Wyraziła ona swoje zadowolenie z tak licznej grupy dzieci jak i rodziców. Na koniec zachęciła wszystkich uczestników do rywalizacji zachowując zasady fair play i dbania o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących. Przypomniała również o zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Dzieci brały udział w różnych konkurencjach rekreacyjnych i drużynowych, a dopingowani były przez swoich rodziców i opiekunów. Podczas tego dnia przeprowadzone zostały konkurencje sportowe przygotowane przez Animatorów Orlika: Beatę Kozłowską i Sabinę Kobacką. Przy pomocy, zaangażowaniu i dobrych chęci wolontariuszy, dzieci mogły uczestniczyć w tej imprezie. Każda z konkurencji cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz sprawiała wiele radości.

W programie przewidziano dla każdego uczestnika i ich rodziców poczęstunek przygotowany przez p. M. Bukowskiego. Oprawę muzyczną prowadził DJ LOOK i DJ SOBOTA. Muzyka wprowadziła radosny nastrój przez co dzieci chętniej rywalizowały. Na zakończenie wszystkie  szczęśliwe dzieci otrzymały sportowe worki z upominkami.

 W imprezie brało udział około 140 uczestników