Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

   Już po raz czwarty uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie na zajęciach fizyki i chemii obchodzili Dzień Nauki Polskiej. Jako datę tego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika – 19 lutego, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. Wszystkim naukowcom, i tym obecnym i przyszłym w dniu ich święta życzymy wielu satysfakcji z pracy zawodowej oraz wielu przełomowych wynalazków!

   W tym roku, w dniu 19 lutego obchodzimy także 550. rocznicę jego urodzin. Dzieło wybitnego astronoma „O obrotach sfer niebieskich”, które było wykładnią teorii heliocentrycznej, zrewolucjonizowało światową naukę. Kopernik zapisał się w historii także innych dziedzin, w tym m.in. ekonomii, prawa, medycyny czy kartografii.

   W naszej szkole zajęcia były poświęcone polskim wynalazcom. Uczniowie poznali postać nie tylko Mikołaja Kopernika ale też Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha.

Uczniowie zagrali też w gry: Dobble czy Dopasuj- pary , w których główną rolę odgrywał patron naszej szkoły. Wykonali również pracę –Mikołaj Kopernik w XXI wieku.

Dziękuje wszystkim uczniom za zaangażowanie na zajęciach.

Nauczyciel fizyki