sekretariat Brak komentarzy

Jest rok 2572. „Czarny Orzeł” to statek kosmiczny, którym dwoje bohaterów, Ewa i Adam, przemierzają odległe galaktyki, poszukując miejsc nadających się do kolonizacji. Żyją w przeświadczeniu, że na Ziemi, na skutek zanieczyszczeń i rabunkowej gospodarki człowieka, nie ma już warunków do życia. W wyniku awarii są zmuszeni do nieplanowanego lądowania na tejże planecie.

Niniejszy spektakl służył kształtowaniu wśród dzieci postaw świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Miał za zadanie popularyzację właściwych zachowań, takich jak konieczność ograniczania wytwarzanych odpadów, potrzeby ich segregacji i recyklingu. Uświadomił również, jak ważnymi kwestiami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czystość powietrza i wód.

Całe przedstawienie zostało utrzymane w żartobliwej atmosferze.

Organizatorami byli: Krakowskie Biuro Promocji Kultury oraz Urząd Miasta Lubawa.

Za zorganizowanie przedstawienia – dziękujemy.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch/ Agnieszka Hejda