Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły z klas  4 – 8 oraz 3 gimnazjalnych mogli sami uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, które zakończyło się 74 lata temu – 2 października 1944 roku. Powstanie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.

    BohaterON – włącz historię!  to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie bohaterów Powstania poprzez wysłanie im symbolicznych kartek pocztowych. Powstańcy bezsprzecznie zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – Akcja BohaterON pozwala na wyrażenie tego w symboliczny sposób. Każdy uczeń mógł samodzielnie napisać krótkie życzenia żyjącym jeszcze uczestnikom walk w stolicy.

     Projekt ma na celu edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

    W tegorocznej akcji udział wzięło wiele szkół i osób prywatnych. Napisanych zostało już ponad 200 000 kartek i listów. Nasi uczniowie mają również pewien udział w tej liczbie, ponieważ w poniedziałek 29 października wysłaliśmy Powstańcom ponad 500 pocztówek. Organizatorami akcji są m. in. Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

    Dziękuję wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy wspierali uczniów w redagowaniu pocztówek. Można mieć nadziejĘ, że akcja wejdzie na stałe do szkolnego kalendarza i w przyszłym roku będziemy mogli ponownie pozdrowić żyjących jeszcze uczestników Powstania w 75 jego rocznicę.

Artykuł/zdjęcia: Krzysztof Wiecierzycki