Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Całe życie jest szkołą. J. A. Komeński

13 października 2017 r. w budynku szkoły podstawowej upamiętniono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Dzień ten potocznie nazywamy Dniem Nauczyciela, ale tego dnia uczniowie pamiętają też o pracownikach administracji i obsługi.
Z tej okazji w budynku szkoły przy ul. Św. Barbary odbyła się akademia, w które wzięli udział licznie zebrani uczniowie klas I-VII i II-III gimnazjalnych oraz ich rodzice, dziadkowie, a także nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, emeryci oraz zaproszeni goście: burmistrz miasta pan Maciej Radtke, przewodniczący Rady Miasta pan Jan Sarnowski, zastępca pana Bolesław Zawadzki, przedstawiciele Rady Rodziców pani Katarzyna Rutkowska i pani Wioleta Szarmach, dyrektor OSiR pan Jacek Różański i kierownik ŚDS pani Dorota Kowalska.
Część artystyczną przygotowali uczniowie z różnych etapów edukacyjnych pod kierunkiem pani Anety Nowakowskiej, pani Ewy Przepiórskiej, pana Stanisława Grzywacza, pana Michała Kanterewicza, pani Aleksandry Majki, pani Gabrieli Piwowarskiej i pani Bożeny Nowakowskiej. Uczniowie zaprezentowali zabawne wiersze, przedstawienie oraz występy muzyczne. Tego dnia przekazano wiele słów wdzięczności i podziękowań.
W uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, w podziękowaniu za zaangażowanie i troskę o dobro uczniów, promowanie wśród uczniów pięknych postaw, przybliżanie wychowankom świata wartości, za pomoc w wykonywaniu zadań oświatowych oraz wdrażanie reformy oświaty dwunastu nauczycieli otrzymało nagrodę dyrektora szkoły: pani Martyna Dmochewicz, pani Barbara Michorowska, pani Aleksandra Majka, pan Michał Kanterewicz, pani Grażyna Ossowska, pani Dorota Neumann, pani Agnieszka Kaczyńska, pani Violetta Sławińska, pani Jolanta Knoblauch, pan Roman Antoniewicz, pani Katarzyna Wiergowska, pani Renata Grochocka. Za wzorową pracę w zakresie administracyjno-gospodarczym nagrodę otrzymali: pani Barbara Kłosowska, pani Maria Labicka, pani Marta Markuszewska, pani Hanna Dziewulska, pan Andrzej Kowalski, pani Elżbieta Ziółkowska, pani Danuta Szynaka, pani Barbara Modrzewska i pani Elżbieta Kordalska.

Artykuł/zdjęcia:Jolanta Knoblauch/Katarzyna Trzeszewska