Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

W roku szkolnym  2019/2020  uczniowie klas pierwszych naszej szkoły realizowali kolejną – XI – edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Program trwał od 02.09.2019 roku do 28.02.2020 roku.

Główne cele programu:

  • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
  • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
  • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami,
  • zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa,

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, podczas których poruszane były następujące tematy:

  • bezpieczeństwo w domu,
  • bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • bezpieczeństwo w internecie.

Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka” . Każde dziecko otrzyma dyplom potwierdzający znajomość zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.

Dziekujęmy wszystkim wychowawcom klas pierwszych za aktywny udział w akcji – koordynatorzy projektu: Katarzyna Trzeszewska i Małgorzata Paprocka.

Artykuł/zdjęcia: Katarzyna Trzeszewska / Beata Bartnikowska – Małgorzta Paprocka