Agnieszka Hejda Brak komentarzy

148 lat – tyle lat Lubawa musiała czekać, aby znów poczuć, czym jest wolność. Stało się to 19 stycznia 1920 r. Urzędujący jeszcze niemiecki burmistrz Oskar Kude przekazał 17 stycznia polskiemu komisarycznemu burmistrzowi Stanisławowi Wolskiemu inwentarz magistratu i urzędu policyjnego, a w niedzielę, 18 stycznia, opuścił Lubawę. Nadszedł upragniony dzień wolności – 19 stycznia, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta.

19 stycznia 2023 r. społeczność szkolna świętowała 103. rocznicę powrotu Lubawy i Ziemi Lubawskiej do Macierzy. Tego dnia o godz. 8.30 odbyła się z tej okazji Msza  św., w której wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły. O godz. 11.20 uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć inscenizację słowno-muzyczną przywołującą historię Lubawy od czasów jej powstania oraz życiorysy sławnych osób związanych z naszym miastem. To była kolejna żywa lekcja historii, podczas której uczniowie mogli zdobyć lub pogłębić wiedzę związaną z naszym Małą Ojczyzną.

Akademię przygotowali uczniowie klas: IV e, IV s, V f, VII a, VIII g pod kierunkiem nauczycieli biblioteki: pani Walentyny Miszczak i pana Marka Morzego oraz pana Michała Kanterewicza.