SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

  • Kontakt |
  • tel. (089) 645-23-26 |
  • sp@lubawa.pl |
  • BIP |

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Wspólnie Tworzymy Historię

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
to placówka o bardzo bogatej historii.
Aby dokładnie ją poznać, wystarczy sięgnąć do szkolnych kronik.
Najstarsza, zachowana w szkole, kronika sięga roku 1877 i jest napisana w języku niemieckim.

Pierwsza wiadomość o szkole w Lubawie pochodzi z roku 1508, a jej siedzibą była tzw. „wikariatka” pobudowana tuż przy kościele na murach obronnych.
W późniejszym okresie szkołę przeniesiono do klasztoru
zbudowanego przez lubawskiego biskupa Chrapeckiego – wielkiego humanisty rodem z Torunia.

Od schyłku lat czterdziestych aż do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku działały w Lubawie szkoły,
które powstały jeszcze w 1945 roku: podstawowa, zawodowa i liceum.
W połowie lutego 1945 r. miejscowe władze zarządu Lubawy rozpoczęły przygotowania
do otwarcia szkoły w budynku poklasztornym,
po wyprowadzeniu się wojsk rosyjskich, które zajmowały połowę budynku.

Szkoła klasztorna - fotografia budynku w sepii

Jednym z pierwszych organizatorów szkoły był Ludwik Żuralski, któremu pomagali nauczyciele:
Jadwiga Brzezińska, Henryka Mikołajczyk, Maria Zastawna,
Halina Dembowska, Józef Wyborski,
Bernard Standara (senior) i Jan Czarnecki.
Dzieci i młodzież zapisywano i przyjmowano do szkoły w salach Zarządu Miejskiego.
Początkowo utworzono oddziały od klas I do VII. Pod uwagę brano wiek i poziom umysłowy.
Większość starszej młodzieży miała trudności w czytaniu i pisaniu w języku polskim.
Pospiesznie gromadzono książki, zachowane podręczniki szkolne, sprzęt,
który mógł służyć jako pomoc naukowa w prowadzeniu zajęć.
4 marca 1945 roku w auli starej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie nauki.
Całą uroczystością kierował pierwszy kierownik szkoły Ludwik Żuralski.
Naukę rozpoczęto mimo braku odpowiednich zarządzeń wg starych wzorów.
W pierwszych latach powojennych szkolnictwo lubawskie borykało się z wieloma trudnościami:
ciasnota lokalowa, brak odpowiedniej liczby nauczycieli.
Już w maju 1945 roku podzielono młodzież i nauczycieli na dwie szkoły:
Szkołę Powszechną nr 1 (jej kierownikiem był Ludwik Żuralski)
i Szkołę Powszechną nr 2 (kierownikiem został Maksymilian Piłat).
Przyczyną tego podziału była wzrastająca liczba uczniów.
Podział taki był tymczasowy i istniał od maja do grudnia 1945 roku.
W grudniu nastąpiło połączenie obu szkół w jedną z powodu braku nauczycieli.
Kierownikiem był nadal L. Żuralski.

Od stycznia 1946 roku szczupłe grono nauczycieli uzupełnili absolwenci
Wstępnego Kursu Pedagogicznego z Nowego Miasta, którzy po jego zakończeniu
uzyskali prawo do nauczania w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 1945 – 1946 uchwałą Rady Pedagogicznej
szkoła przyjęła nazwę
Publicznej Szkoły Podstawowej.

Liczba uczniów w latach 1945 – 1975 wahała się od 674 do 1164.
Na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 1946 / 1947 postanowiono podwyższyć stopień organizacyjny szkoły do klasy ósmej
(ta organizacja miała obowiązywać od września 1947r.).
1 września 1947 r. na stanowisko kierownika szkoły powołano Bernarda Standarę.
Dzięki staraniom kierownika i rady pedagogicznej Kurator Torunia dr Czesław Skopkowski
pismem z dnia 28 lutego 1949 roku Nr 1 – 6107 / 49
nadał szkole imię Mikołaja Kopernika
i ustalił na zawsze następującą nazwę szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Lubawie

Z tej też okazji odbyła się w szkole wielka uroczystość.

Jan Michał Wieczorek

Jan Michał Wieczorek (1904-1980)
skomponował melodię
do wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Kopernik”.

Treść dedykacji zapisanej pod utworem pt. „Kopernik”:

Przesyłam piosenkę – przypuszczam, że będzie się podobała.
Życzę pomyślności i zadowolenia z pracy – zawsze szczerze życzliwy

J. M. Wieczorek

 

Noc roziskrzona gwiazdami, pogodna –
to pora pracy. Astronom na wieży
patrzy na gwiazdy. Ręka jego chłodna
ujmuje cyrkiel, który wszechświat mierzy.

Wielki Wóz sporo już objechał nieba,
niedługo błyśnie sierp księżyca blady…
Sam przeciw gwiazdom! Odwagi potrzeba
temu, kto wnika w krążące miriady
światów i myślą je mierzy z daleka…
O, Słońce! Lęka się serce człowieka.
Kopernik szepce: „Odwagi, odwagi!”
Myśl nieulękła ku gwiazdom się zwraca,
szukając prawa, które wszystkim rządzi.
Cyrkiel i karta, rachunek i praca –
tyle wystarcza, by w niebie nie zbłądzić.

Bledną już gwiazdy. Astronom znużony
przymknął powieki, chwilę – zda się – drzemie.
Nagle wprost w Słońce spojrzał i natchniony
zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię.

Maszynopis wiersza "Kopernik" z dedykacją

Melodia ta stała się na długie lata pieśnią szkoły
i była zawsze śpiewana na rozpoczęcie każdej uroczystości szkolnej.

zapis Nutowy do wiersza "Kopernik"

W latach 1947 – 1954 szkołą podstawową kierował Bernard Standara (senior).
W roku szkolnym 1954 / 1955 kierownictwo szkoły objął Henryk Mówka.
W IV 1959 r. konieczne było przeprowadzenie remontu starej części szkoły.
Na wniosek kierownika szkoły H. Mówki założono
Komitet Społecznego Funduszu „Budowa Szkół 1000 – lecia”.
W roku 1962 w budynku tej szkoły zostało zorganizowane przedszkole.
W roku szkolnym 1966 / 1967 z powodu trwającego remontu szkoły zostało wynajętych 7 izb lekcyjnych
w Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie. Uczyły się tak klasy I – III i jedna klasa IV.

4 III 1970 r. szkoła obchodziła srebrny jubileusz – 25 – lecie otwarcia szkoły.

W roku 1973 przypadła 500. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.
Z tej też okazja nasza szkoła wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez tygodnik „Panoramę Północy”
i zdobyła II miejsce oraz nagrodzona została kolorowym portretem – fotogramem M. Kopernika.

Na wniosek Wydziału Oświaty i Dyrekcji Szkoły
w kwietniu 1974 roku podpisano plan budowy nowej szkoły.
W maju tego samego roku budowa została rozpoczęta.
Trudne warunki lokalowe szkoły częściowo zostały rozwiązane.
Wielką pomoc udzielili lubawianie – zakłady pracy, indywidualni rzemieślnicy, mieszkańcy.
Młodzież w czasie wakacji pracowała przy pracach porządkowych na terenie nowej szkoły.

Szkołę oddano 1 września 1975 roku.
Odbyła się tu równocześnie wojewódzka inauguracja roku szkolnego.
Podczas uroczystości szkoła otrzymała sztandar, który został ufundowany
przez Komitet Rodzicielski i mieszkańców miasta.

przekazanie sztandaru

21 VIII 1978 r. Kurator Oświaty i Wychowania w Olsztynie wręczył dyr. H. Mówce
orzeczenie o nowej organizacji roku szkolnego.
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika zaczęła pełnić funkcję
Powszechnej Średniej Szkoły Ogólnokształcącej.
Dzieci, które rozpoczęły naukę w bieżącym roku, miały być pierwszym rocznikiem,
który ukończy dziesięciolatkę.

4 IX 1978 r. został oddany do użytku wybudowany w czynie społecznym nowy kort tenisowy.

Czarno-biała fotografia kortu tenisowego. Grupa uczniów grająca w tenisa.

25 kwietnia 1985 r. obchodzono 40 – lecie lubawskiej podstawówki.

We wrześniu 1985 r. dyrektorem szkoły został Jan Szmelter.

W tym samym roku obchodziliśmy 40 – lecie działalności Drużyny Harcerskiej,
którą do życia powołał 30 III 1945 r. przedwojenny harcerz Jarosław Cichocki.
W 1985 r. drużynowym był Bernard Standara.

Zdjęcie drużyny harcerskiej z okazji 40 lecia.

W roku 1991 dyrektorem naszej szkoły została Jadwiga Oglęcka.

W 1996 r. powstała pierwsza pracownia internetowa.

1996r. Igrzyska Olimpijskie w Atlancie –
absolwent szkoły, Jacek Fafiński, zdobywa tytuł wicemistrza olimpijskiego w zapasach.

25 IX 1998 r. szkoła podstawowa brała udział w uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły.
Od 1 IX 1999 r. zaczął obowiązywać rządowy projekt reformy systemu edukacji – sześcioletnia
szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum.

W 2000r. ukazuje się pierwszy numer gazety szkolnej ,,Kropka”

23 V 2000 r. uczniowie klas VIII przystąpili po raz pierwszy do testów kompetencji.

28 II 2001 r. po 30 latach pracy na emeryturę odeszła dyrektor szkoły Jadwiga Oglęcka.
Jej miejsce zajęła Elżbieta Kowalkowska.

W listopadzie 2001 r. z inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli
została stworzona nagroda SAS (Nagroda Honorowa Super Absolwenta Szkoły),

W 18 października 2003 roku po raz pierwszy odbyły się „Witaminy Szkolne” – festyn rodzinny
promujący zdrową żywność i lokalną tradycję.

Wiklinowe kosze wypełnione zbiorami pochodzącymi od lokalnych rolników i sadowników.

2004 r. – powstaje Multimedialna Biblioteka Szkolna.

4 października 2004r., przy szkole, zostaje powołany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,KOPERNIK”, który działa w pięciu sekcjach: piłka nożna, piłka ręczna, zapasy, lekkoatletyka i kolarstwo.

W 2007 r. na terenie placówki wprowadzony został monitoring.

W sierpniu 2007r. ma miejsce termomodernizacja budynku sali gimnastycznej.

1 września 2007 r. naukę w naszej szkole rozpoczęła po raz pierwszy IV klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym.

W grudniu 2008 r. nauczyciele szkoły organizują pierwszy bożonarodzeniowy koncert charytatywny.

7 marca 2009 r. po raz pierwszy uczniowie naszej placówki zostali wyróżnieni przez Burmistrza Miasta
oraz czytelników Głosu Lubawskiego nagrodą dla najlepszego sportowca Ziemi lubawskiej, podczas uroczystej Lubawskiej Gali Sportu.

W roku 2009r. został uruchomiony szkolny serwis internetowy: www.sp.lubawa.pl

4 września 2009 r. został otwarty kompleks boisk ORLIK 2012
zrealizowanych w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki

Uroczyste otwarcie boiska orlik. Uczniowe wchodzą na płytę boiska ze sztandarem, za nimi uczniowie niosą flagę Igrzysk olimpijskich.

4 maja 2010 r. otwarte zostało pierwsze w Polsce

Szkolne Centrum E – learningowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

Mężczyzna prezentuje możliwości tabli multimedialnej

 

21 maja 2010 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział
w Zjeździe Szkół Kopernikowskich zorganizowanym
przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Następnego dnia reprezentanci szkół kopernikowskich wyjechali do Fromborka na uroczystą mszę pogrzebową Mikołaja Kopernika
i symboliczne złożenie szczątków astronoma w krypcie katedry.

uroczysta msza pogrzebowa Mikołaja Kopernika. Delegacje z pocztami sztandarowymi.

 

We wrześniu 2010 r. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o wprowadzeniu logo szkoły (projekt i realizacja p.Roman Antoniewicz- nauczyciel informatyki naszej szkoły)

logo Szkoły podstawowej w Lubawie. Czerwony napis SP Lubawa na tle orbit w kolorze granatowym i niebieskim. Po lewej stronie napisu Lubawa pomarańczowa kula.

 

18 lutego 2011 r. w dniu Święta Szkoły miało miejsce symboliczne wbicie pamiątkowego gwoździa w drzewiec sztandaru, który został zaprezentowany zebranym w sali po raz pierwszy po odrestaurowaniu go.

Symboliczne wbicie pamiątkowego gwoździa w drzewiec sztandaru. Na zdjęciu Dyrektorzy wraz z początku pocztem sztandarowym.

W 2011 r. w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła dla klas I – III”
został wybudowany plac zabaw dla dzieci.

W maju 2011 r. uczniowie klas III po raz pierwszy przystąpili
do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT).

 

29 czerwca 2012 r. uczniom naszej szkoły po raz pierwszy została wręczona Nagroda Burmistrza, a otrzymali ją za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne.

 

23 maja 2013 r. reprezentacja chłopców w piłce ręcznej
zdobywa pierwszy w historii szkoły, tytuł mistrza województwa.

 

1 września 2013 r. zrezygnowaliśmy z dziennika papierowego
i wprowadziliśmy obowiązkowy dziennik elektroniczny.

 

1 września 2013 r. dyrekcja szkoły zamyka wieloletni projekt modernizacji szatni szkolnych.Każdy uczeń otrzymuje własną szafkę.

 

18 grudnia 2013 r. w naszej szkole rozpoczęła swą działalność Młodzieżowa Rada Miasta.

 

1 września 2015 r. zostaje oddana do użytku kolejna pracownia internetowa,
pracownia dla uczniów klas I-III.

pracownia internetowa wyposażona w komputery stojące na stolikach.

19 lutego 2015 r. w dniu urodzin patrona szkoły, obchodziliśmy 70 rocznicę wznowienia działalności szkoły oraz 40 rocznicę otwarcia placówki szkolnej przy ul. Rzepnikowskiego.

Uroczystość święta szkoły. Dyrektor szkoły przemawia na granatowym tle z wizerunkiem Mikołaja Kopernika z hasłem " Wstrzymał słońce ruszył ziemię"

 

W 2016 r. realizujemy liczne projekty z okazji obchodów 800- lecia Ziemi Lubawskiej.

logo obchodów 800 lecia Lubawy. Napis Lubawa 1216-2016. Po lewej stronie w górnej części pieczęć Lubawy.

Z tej okazji przygotowaliśmy wiele działań.

Część z nich wpisanych zostało w kalendarz imprez miejskich,

a pozostałe organizowane były na terenie szkoły.

Rozegrano Integracyjny Mecz Piłki Nożnej o Puchar 800-lecia Lubawy,

którego organizatorem była Młodzieżowa Rada Miasta.

800-lecie turniej piłki nożnej. Na zdjęciu drużyna szkoły podstawowej

 

19 lutego 2016 r. obchodziliśmy 543. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy miasta.

Gościliśmy wiele osób, ludzi nauki, kultury, wysłuchaliśmy kilku wykładów,

uczestniczyliśmy w prezentacjach, pokazach, obserwacji nieba nocą.

prezentacja książki

występ artystyczny

 

„Czy znasz swoje miasto?” to quiz rodzinny zorganizowany przez nauczycieli klas III również w ramach obchodów 800-lecia Lubawy.

zdjęcie grupowe uczestników quizu rodzinnego.

 

Zaprezentowana została rodzinna gra terenowa „Spacerkiem po Lubawie”

Przygotowana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Zdjęcie uczestników gry terenowej

 

Na boiskach Orlik przeprowadzony został Rodzinny Trójbój Lekkoatletyczny

pod hasłem „W Lubawie dzieci i rodzice bawią się znakomicie”.

Impreza została zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego

w ramach obchodów 800-lecia Lubawy.

grupa dzieci biegnie po pomarańczowej bieżni na terenie boiska szkolnego

 

Z tej też okazji z inicjatywy nauczycieli powstała płyta

„Nie zatrzymuj mnie”,

na której zamieszczono muzyczne interpretacje wierszy lubawskich poetów –

– Teofila Ruczyńskiego, ks. Janusza Pasierba, ks. Artura Szymczyka

z muzyką Tomasza Gula.

okładka płyty

 

Z okazji 800-lecia Lubawy na Boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Lubawie został przeprowadzony I Familijny Turniej Piłki Nożnej.

Główna idea, która przyświecała zawodom, to integracja rodzinna, zabawa i wychowanie poprzez sport.

Do turnieju przystąpiło dziesięć drużyn, a tworzyli je nasi uczniowie i ich rodzice.

Wręczenie pucharu uczestnikom turnieju rozegranego na orliku

 

 

Od 1 września 2016 r. funkcję dyrektora w naszej szkole pełni Mirosław Wojciech Kowalczyk.

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Do biblioteki szkolnej zakupiono nowości czytelnicze za sumę 15 tys. złotych.Przystąpiliśmy także do wewnątrzszkolnego projektu czytelniczego „Nie jestem sam, ja książkę mam”, a nauczyciele różnych przedmiotów klas I-VI zrealizowali wiele zadań mających na celu zachęcić uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe.

książki na półce "Zapiski Luzaka"

 

książki na półce  

 

 

26.10.2016 r. podczas sesji Rady Miasta wręczono wyróżnienie 

Zasłużony dla Miasta Lubawa.

Na początku roku szkolnego Rada Pedagogiczna Szkoły przedłożyła wniosek o nadanie wyróżnienia nauczycielom naszej szkoły: 

pani Emilii Elżbiecie Wojtackiej – pedagogowi cieszącemu się uznaniem i szacunkiem wśród dzieci, rodziców i współpracowników szkoły,

panu Bernardowi Jackowi Standarze – wieloletniemu pracownikowi naszej szkoły,opiekunowi harcerzy, propagatorowi gwary lubawskiej lokalnemu patriocie, który ukochał Ziemię Lubawską.

Wyróżnienia zostały odebrane przez panią Emilię Wojtacką oraz przez pana Jarosława Korpikiewicza – syna pana Bernarda Standary.

 

wręczenie wyróżnień dla Emilii Elżbiecie Wojtackiej, i Jackowi Standarze. Uroczystość w pomieszczeniu urzędu miasta 

                        

 

26 października 2016 r., przedstawiciele naszej szkoły,którzy weszli w skład Młodzieżowej Rady Miasta, wzięli udział w uroczystym zakopaniu  Kapsuły Czasu. Dokonano tego na rynku naszego miasta niedaleko fontanny.

To niezwykłe i niecodzienne wydarzenie było jednym z wielu działań podjętych w ramach obchodów 800-lecia Ziemi Lubawskiej.Szkoła przygotowała różne dokumenty, wśród nich znalazło się przesłanie dla potomnych.

 

Lubawa, 26.10.2016 r.

Zwracamy się do Uczniów i Nauczycieli

A.D. 2116

o podtrzymanie tradycji naszej szkoły

i zachowanie w pamięci minionych pokoleń

naszej społeczności szkolnej.

Niech Mikołaj Kopernik, patron naszej szkoły,

przyświeca Waszym inicjatywom.

 

Przez sto lat zmieni się wiele i nie dziwmy się temu.

Spójrzcie wtedy w niebo, w to samo,

w które spoglądał Mikołaj Kopernik

i powtórzcie jego słowa:

„Cóż pięknego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne”.

Z przesłaniem dla przyszłych pokoleń

dyrekcja szkoły, nauczyciele,

uczniowie i rodzice

kapsuła czasu z dedykacją "W tym miejscu z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa 2016 roku umieszczona została kapsuła czasu. Jej wydobycie może nastąpić w 2116 roku.  

 

2 grudnia 2016 r., uczniowie szkół miejskich i gminnych uczestniczyli w ostatnim zaplanowanym działaniu z okazji obchodów 800- lecia Ziemi Lubawskiej, a był to

I Konkurs Recytatorski im. Teofila Ruczyńskiego

„O wieczne pióro Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie”.

Wzięło w nim udział 16 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Każdy z uczestników zaprezentował jeden utwór wybrany spośród poezji lubawskich poetów:Teofila Ruczyńskiego, ks. Janusza Stanisława Pasierba i ks. Artura Szymczyka.Konkurs ten na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń szkolnych.

Zdjęcie grupowe uczestników konkursu 

  

7 grudnia 2016 r. w 77. rocznicę publicznego rozstrzelania dziesięciu lubawian przed pomnikiem przy ul. Browarowej odbył się Apel Pamięci. Uroczyście odczytano nazwiska tych, którzy w tym miejscu zginęli. 7 grudnia 1939 r. zapisał się jako „czarny czwartek” dziejach Nowego Miasta i Lubawy.Uroczystość ta w naszym mieście miała miejsce po raz pierwszy,a jej inicjatorem była Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, która w tym roku szkolnym objęła patronatem miejsca pamięci w naszym mieście, m.in. pomnik przy ul. Browarowej i przy ul. Grunwaldzkiej.

 

25 grudnia 2016 r. w wieku 60 lat zmarła Elżbieta Kowalkowska – wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, nauczyciel matematyki.

 

16 lutego 2017 r., dzień przed obchodami święta naszej szkoły, na korytarzu łączącym wejście do sali gimnastycznej z parterem umieszczono tablice z ponad 200 nazwiskami kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie (lata 1920-2017).

Tablice pamiątkowe uwieczniające pracowników szkoły 

 

28 lutego 2017 r. Rada  Miasta Lubawa podjęła uchwałę ( XXVIII/237/2017) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę miejską Lubawa do nowego ustroju szkolnego zgodnie  z wprowadzoną reformą oświaty (art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), uchwalono m.in.:      1. granice  obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,    2.projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa, a także granice obwodów ośmioletnich publicznych szkół podstawowych,  3.dotychczasowe Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie włączono do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie na określonych warunkach

 

 

Rok 2018 obfitował w naszej szkole w różne działania związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

19 lutego 2019 r. obchodziliśmy 70-lecie
nadania imienia Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej w Lubawie

 

19 czerwca 2019 r. podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego pożegnaliśmy ostatni rocznik uczniów klas III gimnazjalnych     

    Rok szkolny 2019/2020
zakończyliśmy i pożegnaliśmy inaczej niż zwykle, a to za sprawą pandemii, z którą zmagaliśmy się od marca.

 

17 stycznia 2020 r. uroczyście obchodziliśmy 100. rocznicę powrotu Lubawy i Ziemi Lubawskiej do Macierzy.
Akademia szkolna zainaugurowała w naszym mieście obchody tej uroczystości.

W sierpniu 2022 r. rozpoczęła się modernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Rzepnikowskiego 7. 
Remont zaplanowano na trzynaście miesięcy.

 

WYKAZ NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ W LUBAWIE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO (1920-1939)

Brendkie Mieczysław

Chmierowski

Cierkowska Anna

Drozd Jan-kierownik szkoły od 1920r.

Gessek Piotr

Grabowska Stanisława

Grabowski Hieronim

Grunholc

Grzymowicz Bronisław

Kornalska

Krawiecka

Kruszewska

Męczyński

Miszewska Helena

Murawski Anastazy-kierownik szkoły po 1920r.

Muszarska Waleria

Muszarski Karol

Narloch Rudolf- kierownik szkoły (SP2)w roku szkolnym 1934-1935

Pasierbowa Janina

Piłat Maksymilian

Puwalska

Renkiel Jan

Rostek

Sorokiewicz Stanisław

Standara Bernard

Standara Konrad

Wagnerówna Maria

Wasyluk Marcin- kierownik szkoły w roku szkolnym 1933-1934

Wilemska Elżbieta

Winkowski

Żelazny Anzelm –kierownik szkoły w latach 1934-1939

Żuchowska Janina

Żuchowski Julian

 

WYKAZ NAUCZYCIELI  PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ W LUBAWIE OKRESU POWOJENNEGO – LATA CZTERDZIESTE

Aleksandrowicz Helena

Balewska Halina

Balewski Jerzy

Bojanowska Konstancja

Brzezińska Jadwiga

Chrzczonowicz Helena

Czarnecki Jan

Dembowska Halina

Drewsówna Wanda

Dziąba Jan

Gajdus Alfons

Gutmanówna Helena

Jędraszek Konrad

Joniak Rozalia

Kłosowska Zofia

Kłosowski Alfons

Kościńska Maria

Kradacki Zygmunt

Kuczyńska Melania

Kwaśniewski Kazimierz

Markuszewska Halina

Mikołajczyk Henryka

Paprocki Bogdan

Pawlak Ignacy

Pierczyńska Halina

Piłat Maksymilian- kierownik szkoły (SP 2) w okresie V-XII 1945r.

Ruczyńska Irena

Seroczyński Tadeusz

Standara Bernard (senior)

Strauss Urszula

Syczewska Emilia

Syczewski Antoni

Szczepańska Wiktoria

Szynaka B.

Świerczyńska Elżbieta

Świetlik Wanda

Trędowiczówna Marta

Wiśniewska Irena

Wydarski Józef

Zagórski A.

Zastawna Maria

Zelma Cecylia

Żuchowska Marta

Żuralski Ludwik-kierownik szkoły w latach 1945-1947

 

WYKAZ NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE LATA PIĘĆDZIESIĄTE

Balewska Helena

Balewski Alojzy

Brzezińska Jadwiga

Chrzczonowicz Helena

Hinz Bogdana

Jędraszek Konrad

Joniak Rozalia

Kilanowski Jan

Kwaśniewski Kazimierz

Licznerska Maria

Markuszewska Halina

Mikołajczak Henryka

Mówka Henryk

Pawlak Ignacy

Płoskońska Maria

Ruczyńska Irena

Standara Bernard(senior)-kierownik szkoły w latach 1947-1954

Standara Bernard Jacek

Straus Urszula

Syczewska Elżbieta

Syczewska Emilia

Świetlik Wanda

Wiecierzycka Zofia

Wiśniewska Teresa

Wysocka Aleksandra

Zastawna Maria

Zelma Cecylia

 

WYKAZ NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE

LATA SZEŚĆDZIESIĄTE

Balewska Hanna

Brzezińska Jadwiga

Chrzczonowicz Helena

Deuter Jadwiga

Dziubek Malwina

Fafińska Maria

Grabowska Jadwiga

Iskra Wanda

Kaczyńska Danuta

Kilanowski Jan

Kowalski Jerzy

Krauzewicz Gertruda

Kuczyński Zdzisław

Kwiatkowska Zofia

Mikołajczak Henryka

Mówka Henryk-Dyrektor szkoły w latach 1954-1985

Pawlak Ignacy

Płoskońska Maria

Płoskoński Zygfryd

Raczyńska Marta

Ruczyńska Irena

Standara Bernard Jacek

Standara Edmund

Standara Wiesława

Szarek Aleksandra

Truszkowska Zofia

Wiecierzycka Zofia

Wiśniewska Teresa

Wiśniewski Stefan

Wojtacka Emilia

Wrzeszcz Stanisława

Zabłotny Henryk

Zastawna Maria

Zelma Cecylia

Żeplin Helena

 

WYKAZ NAUCZYCIELI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE LATA SIEDEMDZIESIĄTE

Bojanowska Irena

Białowąs Maria

Chołaszczyńska Agnieszka

Czudec Teodora

Deuter Jadwiga

Dorozińska Elżbieta

Fafińska Maria

Fleran Renata

Górecki Tomasz

Górska Alicja

Grabowska Janina

Hertzig Tadeusz

Hinz Bogdana

Iskra Wanda

Jurkiewicz Zenona

Karska Krystyna

Konarzewska Jolanta

Kondecka Maria

Kowalczyk Wanda

Kowalewska Krystyna

Kowalkowska Jadwiga

Kowalski Jerzy

Krauzewicz Gertruda

Krupa Helena

Licznerska Marianna

Łopatyńska Danuta

Łopatyński Jan

Maniszewska Krystyna

Mikołajczewska Ewa

Mikołajczyk Urszula

Mówka Henryk

Mróz Krystyna

Pikulińska Cecylia

Płocharska Zofia

Płocharski Ryszard

Płoskońska Maria

Płoskoński Zygfryd

Podobińska Halina

Sarnowski Jan

Sobiechowski Janusz

Standara Bernard Jacek

Standara Edmund

Standara Wiesława

Surgał Elżbieta

Szarek Aleksandra

Szlesinger Elżbieta

Szlesinger Wiesław

Szulc Maria

Śliwińska Daniela

Wandzlewicz Elżbieta

Wiśniewska Irena

Wiśniewski Stefan

Wojtacka Emilia

Wrzeszcz Stanisław

Zabłotny Henryk

Zagórska Bożena

Zalewski Zdzisław

Zastawna Maria

 Ziółkowska Krystyna

 

WYKAZ NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE LATA OSIEMDZIESIĄTE

Ankowska Urszula

Antoniewicz Roman

Antoniewicz Teresa

Barczewski Tadeusz

Błochowiak Alicja

Bulińska Ewa

Czacharowska Iwona

Czarnecka Aneta

Deka Franciszka

Dolna Hanna

Draszewska Elżbieta

Dreszler Aleksandra

Dudek Roman

Fafińska Maria

Górecka Anna

Grzywacz Stanisław

Kaczyńska Agnieszka

Kaczyńska Danuta

Kanterewicz Michał

Karbowska Helena

Kłosowska Teresa

Kosyl Zdzisław

Kowalczyk Wanda

Kowalewska Krystyna

Kowalkowska Elżbieta

Kowalkowska Jadwiga

Kowalkowski Jan

Kowalkowski Zbigniew

Krauzewicz Gertruda

Kwiatkowska Ewa

Licznerska Marianna

Łopatyńska Danuta

Łopatyński Jan

Machnij Adam

Makarewicz Renata

Malinowski Zbigniew

Mazurowska Joanna

Michorowska Barbara

Mróz Krystyna

Muszyńska Jolanta

Niesiobędzka Bożena

Noske Jarosław

Nowak Czesława

Nowakowska Bożena

Oglęcka Jadwiga

Ornowska Anna

Ornowski Zygmunt

Ossowska Grażyna

Perwenis Elżbieta

Piekarska Zdzisława

Płocharska Zofia

Płocharski Ryszard

Pokojski Edward

Pszczoliński Janusz

Pszczoliński Maksymilian

Sałamaj Anna

Sałamaj Gabriela

Sendlewski Jerzy

Seroczyński Tadeusz

Skrzyniecka Halina

Słomowicz Janina

Soboczyński Mirosław

Standara Bernard Jacek

Surgał Elżbieta

Szczepaniak Bogusława

Szczypski Jan

Szlesinger Elżbieta

Szlesinger Wiesław

Szmelter Jan-Dyrektor szkoły w latach 1985-1991

Tabaka Władysław

Truszkowska Zofia

Turulska Beata

Ukleja Maria

Waśniewska Alicja

Wiecierzycki Krzysztof

Wiergowska Aleksandra

Wierzbowska Dorota

Wojtacka Beata

Wroński Andrzej

Zagórska Bożena

Zagórski Jan

Zedlewska Irena

Zielińska Elżbieta

Ziółkowska Krystyna

Żuralska Sabina

 

WYKAZ NAUCZYCIELI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE

Ankowska Urszula

Antoniewicz Roman

Antoniewicz Teresa

Bartnikowska Beata

Bendik Beata

ks. Breza Tadeusz

Bulińska Ewa

Czacharowska Iwona

Draszewska Elżbieta

Dreszler Aleksandra

Dudek Roman

Dziomba Izabela

Fafińska Maria

Gomuła Wojciech

Górecka Anna

Gul Tomasz

Groszkowska Mirosława

Grzywacz Stanisław

Kaczyńska Agnieszka

Kaczyńska Danuta

Kanterewicz Michał

Kaniuka Andrzej

Karbowska Helena

Karczewska Elżbieta

Kłosowska Teresa

Knoblauch Jolanta

Kobacka Sabina

Korżyński Arkadiusz

Korżyńska Jolanta

Kosek Marcin

Kowalczyk Mirosław

Kowalczyk Wanda

Kowalkowska Elżbieta

Kowalkowska Jadwiga

Kowalkowski Jan

Kozłowska Beata

Krauzewicz Gertruda

Kwiatkowska Ewa

Leśniewska Anna

Lewandowska Justyna

Licznerska Maria

Lontkowski Piotr

Łopatyńska Danuta

Machnij Adam

Majka Aleksandra

Mazurowska Joanna

Michorowska Barbara

Mróz Kazimierz

Mróz Krystyna

Neumann Dorota

Nowakowska Aneta

Nowakowska Bożena

Niesiobędzka Mirosława

Oglęcka Jadwiga-Dyrektor szkoły w latach 1991-2001

Ossowska Grażyna

Pankowski Leszek

Pepel-Kowalewska Beata

Piotrowska Agnieszka

Płocharska Zofia

Podobińska-Prokop Barbara

Pokojski Edward

Prusik Gabriela

Pszczolinki Janusz

Raszkowska Ewa

ks. Rozmarynowicz Mieczysław

Ruczyński Mariusz

Sałamaj Anna

Sendlewska Ewa

Sendlewski Jerzy

Skrzyniecka Halina

Skórzewska Jolanta

Sławińska Violetta

Słomowicz Elżbieta

Soboczyński Mirosław

Surgał Elżbieta

Szczepaniak Bogusława

Szlesinger Elżbieta

Szlesinger Wiesław

Tabaka Władysław

Tarnowska Beata

Truszczyńska Teresa

Ukleja Maria

Walerowicz Renata

Waśniewska Alicja

Wierzbowska Dorota

Wilczopolska Maria

Wilczopolska Lucyna

Wojtacka Beata

Zabłotny Piotr

Zedlewska-Lontkowska Kinga

Zielińska Elżbieta

Ziółkowska Krystyna

Żmijewski Henryk

 

WYKAZ NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE OD ROKU 2000

Ankowska Urszula

Antoniewicz Roman

Antoniewicz Teresa

Balewska Karolina

ks.Balewski Przemysław

Bartnikowska Beata

Bendik Beata

Czacharowska Daria

Czacharowska Iwona

Dmochewicz Martyna

Dmochewicz Robert

Dudek Roman

Dziomba Monika

Filarska Magdalena

Fafińska Joanna

Fafiński Witold

Gajewski Mirosław

Goździk Monika

Górecka Anna

Graszkiewicz Renata

Grochocka Renata

Gsell Anna

Gul Tomasz

Hejda Agnieszka

Iwańska Małgorzata

Kaczyńska Agnieszka

Kaniuka Andrzej

Kanterewicz Michał

Karczewska Elżbieta

Knoblauch Jolanta

Kobacka Sabina

Kowalczyk Mirosław-Dyrektor szkoły w latach 2016-nadal

Kowalkowska Agnieszka

Kowalkowska Elżbieta-Dyrektor szkoły w latach 2001-2016

Kowalkowski Jan

Kozłowska Beata

Leśniewska Anna

Lewandowska Wioleta

Łazarewicz Katarzyna

Majka Aleksandra

Mazurowska Joanna

Mężykowski Henryk

Michorowska Barbara

Mieszkowski Ireneusz

Mróz Krystyna

Neumann Dorota

Nowakowska Bożena

Olender Sabina

Ossowska Grażyna

Piontek Renata

Piotrowska Agnieszka

Piwowarska Gabriela

Pokojska Renata

Pokojski Edward

Poniatowski Paweł

Prusik Gabriela

Radzikowski Wojciech

ks. Rengiel Marek

ks. Rozmarynowicz Mieczysław

Rykaczewska Anna

Sałamaj Anna

Saremba Marceli

Sass Anna

Sendlewska Ewa

Sławińska Violetta

Soboczyński Mirosław

Surgał Elżbieta

Szczepaniak Bogusława

Szymczyk Artur

Tarasiuk Wioletta

Tarnowska Beata

Truszczyńska Teresa

Ukleja Maria

Walerowicz Renata

Waśniewska Alicja

Wiergowska Katarzyna

Wiergowska Katarzyna (ped.)

Wierzbowska Dorota

Wilczopolska Lucyna

Wilczopolska Maria

Wojtacka Beata

Wrońska Joanna

Wróblewska Anna

Zagórska Bożena

Zielińska Elżbieta

Ziółkowska Krystyna

Żmijewski Henryk

 

Z uwagi na brak dokumentacji opracowanie może być niekompletne

Top
Translate »
X
Skip to content