SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

  • Kontakt |
  • tel. (089) 645-23-26 |
  • sp@lubawa.pl
czwartek, 23 marca 2017 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Wspólnie Tworzymy Historię

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
to placówka o bardzo bogatej historii.
Aby dokładnie ją poznać, wystarczy sięgnąć do szkolnych kronik.
Najstarsza, zachowana w szkole, kronika sięga roku 1877 i jest napisana w języku niemieckim.

Pierwsza wiadomość o szkole w Lubawie pochodzi z roku 1508, a jej siedzibą była tzw. „wikariatka” pobudowana tuż przy kościele na murach obronnych.
W późniejszym okresie szkołę przeniesiono do klasztoru
zbudowanego przez lubawskiego biskupa Chrapeckiego – wielkiego humanisty rodem z Torunia.

Od schyłku lat czterdziestych aż do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku działały w Lubawie szkoły,
które powstały jeszcze w 1945 roku: podstawowa, zawodowa i liceum.
W połowie lutego 1945 r. miejscowe władze zarządu Lubawy rozpoczęły przygotowania
do otwarcia szkoły w budynku poklasztornym,
po wyprowadzeniu się wojsk rosyjskich, które zajmowały połowę budynku.

szkola45

Jednym z pierwszych organizatorów szkoły był Ludwik Żuralski, któremu pomagali nauczyciele:
Jadwiga Brzezińska, Henryka Mikołajczyk, Maria Zastawna,
Halina Dembowska, Józef Wyborski,
Bernard Standara (senior) i Jan Czarnecki.
Dzieci i młodzież zapisywano i przyjmowano do szkoły w salach Zarządu Miejskiego.
Początkowo utworzono oddziały od klas I do VII. Pod uwagę brano wiek i poziom umysłowy.
Większość starszej młodzieży miała trudności w czytaniu i pisaniu w języku polskim.
Pospiesznie gromadzono książki, zachowane podręczniki szkolne, sprzęt,
który mógł służyć jako pomoc naukowa w prowadzeniu zajęć.
4 marca 1945 roku w auli starej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie nauki.
Całą uroczystością kierował pierwszy kierownik szkoły Ludwik Żuralski.
Naukę rozpoczęto mimo braku odpowiednich zarządzeń wg starych wzorów.
W pierwszych latach powojennych szkolnictwo lubawskie borykało się z wieloma trudnościami:
ciasnota lokalowa, brak odpowiedniej liczby nauczycieli.
Już w maju 1945 roku podzielono młodzież i nauczycieli na dwie szkoły:
Szkołę Powszechną nr 1 (jej kierownikiem był Ludwik Żuralski)
i Szkołę Powszechną nr 2 (kierownikiem został Maksymilian Piłat).
Przyczyną tego podziału była wzrastająca liczba uczniów.
Podział taki był tymczasowy i istniał od maja do grudnia 1945 roku.
W grudniu nastąpiło połączenie obu szkół w jedną z powodu braku nauczycieli.
Kierownikiem był nadal L. Żuralski.

Od stycznia 1946 roku szczupłe grono nauczycieli uzupełnili absolwenci
Wstępnego Kursu Pedagogicznego z Nowego Miasta, którzy po jego zakończeniu
uzyskali prawo do nauczania w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 1945 – 1946 uchwałą Rady Pedagogicznej
szkoła przyjęła nazwę
Publicznej Szkoły Podstawowej.

Liczba uczniów w latach 1945 – 1975 wahała się od 674 do 1164.
Na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 1946 / 1947 postanowiono podwyższyć stopień organizacyjny szkoły do klasy ósmej
(ta organizacja miała obowiązywać od września 1947r.).
1 września 1947 r. na stanowisko kierownika szkoły powołano Bernarda Standarę.
Dzięki staraniom kierownika i rady pedagogicznej Kurator Torunia dr Czesław Skopkowski
pismem z dnia 28 lutego 1949 roku Nr 1 – 6107 / 49
nadał szkole imię Mikołaja Kopernika
i ustalił na zawsze następującą nazwę szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Lubawie

Z tej też okazji odbyła się w szkole wielka uroczystość.

michal_wieczorek

Jan Michał Wieczorek (1904-1980)
skomponował melodię
do wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Kopernik”.

Treść dedykacji zapisanej pod utworem pt. „Kopernik”:

Przesyłam piosenkę – przypuszczam, że będzie się podobała.
Życzę pomyślności i zadowolenia z pracy – zawsze szczerze życzliwy

J. M. Wieczorek

 

Noc roziskrzona gwiazdami, pogodna –
to pora pracy. Astronom na wieży
patrzy na gwiazdy. Ręka jego chłodna
ujmuje cyrkiel, który wszechświat mierzy.

Wielki Wóz sporo już objechał nieba,
niedługo błyśnie sierp księżyca blady…
Sam przeciw gwiazdom! Odwagi potrzeba
temu, kto wnika w krążące miriady
światów i myślą je mierzy z daleka…
O, Słońce! Lęka się serce człowieka.
Kopernik szepce: „Odwagi, odwagi!”
Myśl nieulękła ku gwiazdom się zwraca,
szukając prawa, które wszystkim rządzi.
Cyrkiel i karta, rachunek i praca –
tyle wystarcza, by w niebie nie zbłądzić.

Bledną już gwiazdy. Astronom znużony
przymknął powieki, chwilę – zda się – drzemie.
Nagle wprost w Słońce spojrzał i natchniony
zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię.

wiersz

Melodia ta stała się na długie lata pieśnią szkoły
i była zawsze śpiewana na rozpoczęcie każdej uroczystości szkolnej.

zapisNutowy

W latach 1947 – 1954 szkołą podstawową kierował Bernard Standara (senior).
W roku szkolnym 1954 / 1955 kierownictwo szkoły objął Henryk Mówka.
W IV 1959 r. konieczne było przeprowadzenie remontu starej części szkoły.
Na wniosek kierownika szkoły H. Mówki założono
Komitet Społecznego Funduszu „Budowa Szkół 1000 – lecia”.
W roku 1962 w budynku tej szkoły zostało zorganizowane przedszkole.
W roku szkolnym 1966 / 1967 z powodu trwającego remontu szkoły zostało wynajętych 7 izb lekcyjnych
w Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie. Uczyły się tak klasy I – III i jedna klasa IV.

4 III 1970 r. szkoła obchodziła srebrny jubileusz – 25 – lecie otwarcia szkoły.

W roku 1973 przypadła 500. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.
Z tej też okazja nasza szkoła wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez tygodnik „Panoramę Północy”
i zdobyła II miejsce oraz nagrodzona została kolorowym portretem – fotogramem M. Kopernika.

Na wniosek Wydziału Oświaty i Dyrekcji Szkoły
w kwietniu 1974 roku podpisano plan budowy nowej szkoły.
W maju tego samego roku budowa została rozpoczęta.
Trudne warunki lokalowe szkoły częściowo zostały rozwiązane.
Wielką pomoc udzielili lubawianie – zakłady pracy, indywidualni rzemieślnicy, mieszkańcy.
Młodzież w czasie wakacji pracowała przy pracach porządkowych na terenie nowej szkoły.

Szkołę oddano 1 września 1975 roku.
Odbyła się tu równocześnie wojewódzka inauguracja roku szkolnego.
Podczas uroczystości szkoła otrzymała sztandar, który został ufundowany
przez Komitet Rodzicielski i mieszkańców miasta.

sztandar

21 VIII 1978 r. Kurator Oświaty i Wychowania w Olsztynie wręczył dyr. H. Mówce
orzeczenie o nowej organizacji roku szkolnego.
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika zaczęła pełnić funkcję
Powszechnej Średniej Szkoły Ogólnokształcącej.
Dzieci, które rozpoczęły naukę w bieżącym roku, miały być pierwszym rocznikiem,
który ukończy dziesięciolatkę.

4 IX 1978 r. został oddany do użytku wybudowany w czynie społecznym nowy kort tenisowy.

kort

25 kwietnia 1985 r. obchodzono 40 – lecie lubawskiej podstawówki.

We wrześniu 1985 r. dyrektorem szkoły został Jan Szmelter.

W tym samym roku obchodziliśmy 40 – lecie działalności Drużyny Harcerskiej,
którą do życia powołał 30 III 1945 r. przedwojenny harcerz Jarosław Cichocki.
W 1985 r. drużynowym był Bernard Standara.

harcerze

W roku 1991 dyrektorem naszej szkoły została Jadwiga Oglęcka.

W 1996 r. powstała pierwsza pracownia internetowa.

1996r. Igrzyska Olimpijskie w Atlancie –
absolwent szkoły, Jacek Fafiński, zdobywa tytuł wicemistrza olimpijskiego w zapasach.

25 IX 1998 r. szkoła podstawowa brała udział w uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły.

kamien
Od 1 IX 1999 r. zaczął obowiązywać rządowy projekt reformy systemu edukacji – sześcioletnia
szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum.

W 2000r. ukazuje się pierwszy numer gazety szkolnej ,,Kropka”

23 V 2000 r. uczniowie klas VIII przystąpili po raz pierwszy do testów kompetencji.

28 II 2001 r. po 30 latach pracy na emeryturę odeszła dyrektor szkoły Jadwiga Oglęcka.
Jej miejsce zajęła Elżbieta Kowalkowska.

W listopadzie 2001 r. z inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli
została stworzona nagroda SAS (Nagroda Honorowa Super Absolwenta Szkoły),

W 18 października 2003 roku po raz pierwszy odbyły się „Witaminy Szkolne” – festyn rodzinny
promujący zdrową żywność i lokalną tradycję.

witaminy

2004 r. – powstaje Multimedialna Biblioteka Szkolna.

4 października 2004r., przy szkole, zostaje powołany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,KOPERNIK”, który działa w pięciu sekcjach: piłka nożna, piłka ręczna, zapasy, lekkoatletyka i kolarstwo.

W 2007 r. na terenie placówki wprowadzony został monitoring.

W sierpniu 2007r. ma miejsce termomodernizacja budynku sali gimnastycznej.

1 września 2007 r. naukę w naszej szkole rozpoczęła po raz pierwszy IV klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym.

W grudniu 2008 r. nauczyciele szkoły organizują pierwszy bożonarodzeniowy koncert charytatywny.

7 marca 2009 r. po raz pierwszy uczniowie naszej placówki zostali wyróżnieni przez Burmistrza Miasta
oraz czytelników Głosu Lubawskiego nagrodą dla najlepszego sportowca Ziemi lubawskiej, podczas uroczystej Lubawskiej Gali Sportu.

W roku 2009r. został uruchomiony szkolny serwis internetowy: www.sp.lubawa.pl

4 września 2009 r. został otwarty kompleks boisk ORLIK 2012
zrealizowanych w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki

orlik

4 maja 2010 r. otwarte zostało pierwsze w Polsce Szkolne Centrum E – learningowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

e_learning

21 maja 2010 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział
w Zjeździe Szkół Kopernikowskich zorganizowanym
przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.
Następnego dnia reprezentanci szkół kopernikowskich wyjechali do Fromborka
na uroczystą mszę pogrzebową Mikołaja Kopernika
i symboliczne złożenie szczątków astronoma w krypcie katedry.

zjazd

We wrześniu 2010 r. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o wprowadzeniu logo szkoły.

logo

18 lutego 2011r. w dniu Święta Szkoły miało miejsce symboliczne wbicie pamiątkowego gwoździa
w drzewiec sztandaru, który został zaprezentowany zebranym w sali
po raz pierwszy po odrestaurowaniu go.

sytandar
W 2011 r. w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła dla klas I – III”
został wybudowany plac zabaw dla dzieci.

W maju 2011 r. uczniowie klas III po raz pierwszy przystąpili
do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT).

29 czerwca 2012 r. uczniom naszej szkoły po raz pierwszy została wręczona Nagroda Burmistrza,
a otrzymali ją za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne.

23 maja 2013r. reprezentacja chłopców w piłce ręcznej
zdobywa pierwszy w historii szkoły, tytuł mistrza województwa.

1 września 2013r. zrezygnowaliśmy z dziennika papierowego
i wprowadziliśmy obowiązkowy dziennik elektroniczny.

1 września 2013r. dyrekcja szkoły zamyka wieloletni projekt modernizacji szatni szkolnych.
Każdy uczeń otrzymuje własną szafkę.

18 grudnia 2013 r. w naszej szkole rozpoczęła swą działalność Młodzieżowa Rada Miasta.

1 września 2015r. zostaje oddana do użytku kolejna pracownia internetowa,
pracownia dla uczniów klas I-III.

pracownia
19 lutego 2015 r. w dniu urodzin patrona szkoły, obchodziliśmy 70 rocznicę wznowienia działalności szkoły
oraz 40 rocznicę otwarcia placówki szkolnej przy ul. Rzepnikowskiego.

swietoszkoly

W 2016 r. realizujemy liczne projekty z okazji obchodów 800- lecia Ziemi Lubawskiej.

sp lub 2016

Z tej okazji przygotowaliśmy wiele działań.

Część z nich wpisanych zostało w kalendarz imprez miejskich,

a pozostałe organizowane były na terenie szkoły.

Rozegrano Integracyjny Mecz Piłki Nożnej o Puchar 800-lecia Lubawy,

którego organizatorem była Młodzieżowa Rada Miasta.

800-lecie turniej

 

19 lutego 2016 r. obchodziliśmy 543. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy miasta.

Gościliśmy wiele osób, ludzi nauki, kultury, wysłuchaliśmy kilku wykładów,

uczestniczyliśmy w prezentacjach, pokazach, obserwacji nieba nocą.

strona-4

strona-3

 

„Czy znasz swoje miasto?” to quiz rodzinny zorganizowany przez nauczycieli klas III

również w ramach obchodów 800-lecia Lubawy.

strona-5

 

Zaprezentowana została rodzinna gra terenowa „Spacerkiem po Lubawie”

Przygotowana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.

strona-7

 

Na boiskach Orlik przeprowadzony został Rodzinny Trójbój Lekkoatletyczny

pod hasłem „W Lubawie dzieci i rodzice bawią się znakomicie”.

Impreza została zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego

w ramach obchodów 800-lecia Lubawy.

strona-8

 

Z tej też okazji z inicjatywy nauczycieli powstała płyta „Nie zatrzymuj mnie”,

na której zamieszczono muzyczne interpretacje wierszy lubawskich poetów –

– Teofila Ruczyńskiego, ks. Janusza Pasierba, ks. Artura Szymczyka

z muzyką Tomasza Gula.

strona-9

 

Z okazji 800-lecia Lubawy na Boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Lubawie

został przeprowadzony I Familijny Turniej Piłki Nożnej.

Główna idea, która przyświecała zawodom,

to integracja rodzinna, zabawa i wychowanie poprzez sport.

Do turnieju przystąpiło dziesięć drużyn, a tworzyli je nasi uczniowie i ich rodzice.

strona-10

 

Od 1 września 2016 r. funkcję dyrektora w naszej szkole pełni Mirosław Wojciech Kowalczyk.

Top
X